Medewerker gezocht: Verantwoordelijke Bewegingsopbouw (X/V/M) – 80%

LABO vzw zoekt een Verantwoordelijke Bewegingsopbouw om het team te versterken. We streven naar een inclusieve en diverse werking en moedigen je aan te solliciteren, ongeacht je gender, genderidentiteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, ziekte of handicap.

 

Hoedanigheid

Het betreft een deeltijdse job van bij voorkeur 80 %. Je kan minstens een dag per week thuis werken.

 

Duur

Vervangingscontract van bepaalde duur (1 jaar) met kans op verlenging. Indiensttreding zo snel mogelijk.

 

Je taken

 

Verantwoordelijk voor bewegingsobouw  

 • contacten leggen en samenwerkingsmogelijkheden met professionele en niet-professionele organisaties aangaan
 • opbouw strategie en lange termijnplanning voor bewegingsopbouw  
 • opzet van nieuwe initiatieven en activiteiten in het kader van een laagdrempelige publiekswerking
 • organisatie, coördinatie en mogelijke begeleiding van Circles 4 Change in samenwerking met vrijwilligers en partnerorganisaties
 • organisatie, coaching, samenwerking en coördinatie van publieksactiviteiten en vrijwilligers in en rond de LAB0-tuin
 • motiveren (in samenwerking met de vrijwilligersverantwoordelijke) van de achterban tot actief engagement binnen LABO
 • ondersteuning bij campagne- en beleidsplanningsproces

 

Verantwoordelijk voor evenementencoördinatie

 • coördinatie en praktische organisatie van LABO publieksevenementen, open aanbod LABO-workshops en interne vrijwilligersactiviteiten
 • medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van onze Dag van het Kritisch Burgerschap op 2 mei
 • nauwe en ondersteunende samenwerking met onze collega’s, partners en vrijwilligers. Een verbindende aanpak is voor jou (en ons) een prioriteit

 

Verantwoordelijk voor communicatie

 • ondersteuning bij aanwervingsproces freelancer voor communicatieopdracht
 • eindverantwoordelijkheid voor de LABO-sociale media platformen en de eigen website
 • ondersteuning bij de opmaak van de nieuwsbrief

 

Je profiel

 

LABO zoekt iemand

 • die zich herkent in de missie en visie van LABO vzw: http://labovzw.be/missievisie
 • met ervaring in een of meer van de hierboven opgelijste taken
 • sterke communicatieve vaardigheden
 • een nauwkeurige organisator
 • met een flexibele ingesteldheid
 • met verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief
 • die graag en goed zelfstandig als in team functioneert
 • graag in een zelfsturend team werkt, die horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking hoog in het vaandel draagt

 

Pluspunten

 • Je getuigt van de kritische geest die we via ons werk in de samenleving willen stimuleren.
 • Je hebt interesse in de andere domeinen van LABO vzw: vormingswerk, acties, procesbegeleiding, faciliteren, inhoudelijke kennis opdoen rond kritisch burgerschap, sociaal-ecologisch tuinieren, enz.
 • Je bent bekend met basisbegrippen en/of personen waar LABO vzw haar werking op baseert (Paulo Freire, Augusto Boal, Joanna Macy, ‘popular education’, theater van de onderdrukten, verbindingswerk).
 • Je bent vertrouwd met participatief en emancipatorisch vormingswerk.

 

Ons aanbod

 • samenwerking met  gedreven team, vrijwilligers en sociale laboranten
 • ervaring en kennis van het vormings-, sociaal-artistiek- en sociaal-cultureel werkveld
 • je krijgt de kans om brede waaier aan nieuwe mensen, organisaties en bewegingen te ontmoeten
 • concrete bijdrage tot initiatieven die bijdragen tot sociale verandering
 • een werkplek die creativiteit en sociaal engagement stimuleert
 • verloning volgens barema B1b, Paritair comité 329.01, anciënniteit o.b.v. je voorgaande ervaring met een maximum van 5 jaar
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie en terugbetaling woon-werkverkeer

 

Sollicitatieprocedure

Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op zondag 13 januari 2019. We vragen je om dit creatief aan te pakken.

 • Stuur je motivatie in de vorm van een filmpje van maximum 2 minuten. Je bent vrij om dat zo creatief in te vullen als je zelf wil (je hoeft er dus niet persé in te spreken). De technische kant van het filmpje is niet belangrijk (zoals resolutie of beeldkwaliteit), met een smartphone is dat zeker voldoende.
 • Je maakt ook een plan op voor een vrijwilligersactiviteit op maximum 1 A4. Op 18 januari organiseert LABO vzw een vrijwilligersavond/nieuwjaarsreceptie/Algemene Vergadering. Een combinatie van 3 doelstellingen op 1 avond. Hoe zou jij dit aanpakken?
 • Motivatiefilmpje, Vrijwilliersactiviteitsplan en CV naar: sollicitaties@labovzw.be  met als onderwerp “Vacature Verantwoordelijke Bewegingsopbouw”. De gesprekken gaan door op 24 en/of 25 januari.

Wens je meer informatie? Contacteer Pieter Baets: pieter@labovzw.be of 0498/787065

Climate Hotline tijdens #WarmsteWeek

Warm, warmer, warmst, heet. Tijdens de warmste week gooien we een “Climate Hotline” open om enkele politici wakker te schudden: de aarde warmt gevaarlijk op en hun gebrek aan daadkracht maakt een rechtvaardig klimaatbeleid onmogelijk. Op woensdag 19 december, donderdag 20 december en vrijdag 21 december richten we ons telefoonbombardement telkens op een andere beleidsmaker. Als bezorgde en verontwaardigde burgers laten we beleidsmakers weten dat we meer ambitie en daadkracht verwachten. Samen houden we de lijn op de kabinetten gloeiend heet! “On est plus chaud que le climat.” #WarmsteWeek

DAG 2 – donderdag 20 december, bel vandaag het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Voor algemene tips, zie hieronder bij het stukje voor gisteren, toen we massaal belden naar Joke Schauvliege. Vlaanderen blinkt niet uit in klimaatambitie. De N-VA lijkt de spil achter het blokkeren van meer ambitieuze klimaatdoelstellingen. Om die reden kiezen we met de #ClimateHotline voor Geert Bourgeois, als hoofd van de Vlaamse regering en bekend N-VA gezicht om een dag lang gebeld te worden. Wie niet graag belt, kan ook een e-mail sturen naar kabinet.bourgeois@vlaanderen.be of via sociale media @GeertBourgeois aanspreken.

Wie wil kan de vragen van gisteren (onder Joke Schauvliege) hernemen. Enkele specifieke vragen die je kan meenemen in je gesprek met het kabinet Bourgeois:

(1) België stemde tegen de duurzame energie EU-richtlijn. Wat was de rol van de Vlaamse regering hierin?

(2) Op welke manier wenst de minister-president gehoor te geven aan het duidelijk signaal van 75.000 bezorgde en boze burgers die willen dat de klimaatuitdaging eindelijk serieus genomen wordt.

(3) Beseft de minister-president dat het beperken van de ambitie tot de huidige maatregelen onvermijdelijk zullen leiden tot een opwarming van de aarde met meer dan 2°C met catastrofale gevolgen? Waarom verdedigt hij dan keer op keer publiekelijk voorlopig geen hogere doelstellingen aan te nemen?

(3) Wat houdt N-VA tegen om meer in te zetten op een rechtvaardig klimaatbeleid? Mogen we van de partij meer ambitie verwachten in haar programma voor de volgende verkiezingen?

Je kan het gesprek eindigen met de zin: “Ik eis als burger een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid.”

DAG 1 – woensdag 19 december, bel vandaag het kabinet van Joke Schauvliege.

Hoe pak je het telefoongesprek aan?

Verontwaardigd over het gebrek aan klimaatbeleid? Wij ook! Als burgers mogen we onze beleidsmakers gerust tot de orde roepen. Wees vastberaden maar blijft steeds beleefd aan de telefoon. Hieronder stellen we enkele vragen voor die je in het gesprek met de kabinetsmedewerker kan stellen.

(1) Waarom onderschreef ons land de klimaatambities van de meest recente klimaattop (Katowice) niet? Wat is de rol van Vlaanderen hierin?

(2) Wat is de minister van plan om te doen met het signaal van de 75.000 burgers die voor een krachtdadig klimaatbeleid op straat kwamen?

(3) Welke maatregelen plant de regering om zonder verder oponthoud in te zetten op een volledige afbouw van fossiele brandstoffen?

(4) Hoe wil de minister vermijden dat de maatregelen ten koste gaan van de zwakkere schouders en welke sociale correcties zijn er voorzien? Op welke manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor de historische klimaatschuld die we als Vlaanderen mee opbouwden ten opzichte van het globale Zuiden?

Je kan het gesprek eindigen met de zin: “Ik eis als burger een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid.”

Nog enkele tips:

Heb geduld! Je belt niet naar een call centre, dus soms is de lijn bezet. Afhankelijk van je toestel kan je dan de mededeling krijgen dat de lijn bezet is en je later opnieuw moet proberen of gaat de telefoon gewoon over en duurt het even voor opgenomen wordt of je (automatisch) van de lijn gegooid wordt. In dat geval probeer je gewoon wat later opnieuw. Geen tijd meer of schrikt telefoneren je af?  Je kan het kabinet ook bereiken via e-mail: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, op die manier volgt er ook een schriftelijk antwoord. Hou ons op de hoogte van eventuele telefonische of geschreven reacties.

 

Dienstmededeling: Freelancer/consultant Fondsenwerver (m/v/x) gezocht

Als kritische beweging wil LABO zich onafhankelijker opstellen ten aanzien van financiële overheidssteun. Meer eigen inkomsten betekent meer vrijheid op vlak van inhoudelijke beleidskeuzes. Momenteel komt een deel van de eigen inkomsten uit vormingswerk. LABO wil  alternatieve financieringspistes verkennen. Niets staat vast, LABO staat open voor verschillende mogelijkheden (ledenwerking, product, uitbreiding vormingswerk…).

Daarvoor werken we graag samen met een freelance fondsenwerver. Iemand die met een scherpe blik naar LABO kijkt en opportuniteiten spot om ons doel van meer financiële onafhankelijkheid te realiseren.

Als fondsenwerver (m/v/x):

 • werk je een haalbare fondsenwervingsstrategie uit
 • breng je in kaart welke opties bij LABO vzw passen
 • je zet de eerste stappen voor de realisatie van de strategie
 • ben je doel- en resultaatgericht
 • iemand die zowel zelfstandig als in team werkt

Je bent:

 • iemand met aantoonbare ervaring in hierboven opgelijste taken
 • iemand die de social profit sector kent
 • een kritische burger die zich in de LABO-missie en -visie kan vinden
 • iemand die zowel zelfstandig als in team kan werken
 • iemand die horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking hoog in het vaandel draagt
 • iemand met verantwoordelijkheidsgevoel
 • een initiatiefnemer
 • een goede planner die tegen deadlines kan werken
 • een deeltijder die op freelance basis kan werken/consultancy kan verlenen

Wat kun je verwachten:

 • je werkt als freelancer met het kernteam en vrijwilligers
 • je leert de wereld van de ‘bewegingen’ van nabij kennen
 • je draagt bij aan een organisatie die op een concrete manier initiatieven ondersteunt en versterkt die bijdragen tot sociale verandering.
 • Vergoeding en duur in overleg te bespreken.

Kandidaatstelling:

Geïnteresseerden stellen zich kandidaat door hun CV, motivatie en duiding van relevante ervaring te bezorgen via sollicitaties@labovzw.be,  met als onderwerp “Fondsenwerving LABO vzw”. Je kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op maandag 1 januari 2019.

Verkennende gesprekken met geselecteerde kandidaten gaan door tussen 21 en 25 januari 2019.

Wens je meer informatie? Alle info vind je bij Sayira Maruf: sayira@labovzw.be  of 0484216243

Iedereen is welkom bij LABO vzw. Stuur ons je cv en motivatiebrief ongeacht je gender, genderidentiteit, leeftijd, seksuele geaardheid, etnisch-culturele achtergrond, ziekte of handicap; en alle mogelijke intersecties.

Banner zoekt slogan! – #ClaimTheClimate

Bedenk jij een slogan voor onze banner op de klimaatmars “Claim the Climate?”

Enkele tips:
Bij LABO vzw geloven we heel hard in systeemverandering en het verbinden van deelstrijden! Wie even op onze website surft, die vindt vast wel wat meer thema’s die ons nauw aan het hard liggen. Kan jij daar met een knipoog naar verwijzen, dan zal dat ongetwijfeld enkele juryleden charmeren.

Wedstrijdreglement
1. Slogans moeten bezorgd worden in een e-mail naar actie@labovzw.be met als onderwerp “banner zoekt slogan” of via een commentaar op de oorspronkelijke post met aankondiging wedstrijd op de LABO facebookpagina. Wie op facebook deelneemt kan in een privébericht best ook contactgegevens achterlaten. Enkel dan is je inzending geldig.
2. Deadline voor alle inzendingen is zaterdag 24 november om 22u ’s avonds.
3. De jury beslist autonoom welke slogan het meest geschikt is voor een LABO banner en deze beslissing is definitief. Indien geen enkele slogan bruikbaar wordt geacht voor de banner kan de jury beslissen om geen van de voorstellen te weerhouden, maar in dat geval zal nog steeds een prijs worden toegekend aan de meest creatieve slogan.
4. Je mag maximum drie slogans per persoon voorstellen.Als meerdere personen dezelfde of min of meer dezelfde slogan voorstellen geldt de tijdsweergave van de slogan die we het eerst ontvingen, hetzij via facebook of via e-mail.
5. We maken de winnaar bekend op de dag van de klimaatmars, 2 december.
6. We contacteren de winnaar om verzendingsgegevens voor de prijs (het boek Beautiful Trouble) te pakken te krijgen. Krijgen we binnen de 30 dagen geen reactie, dan kan de prijs aan een andere kandidaat toegekend worden.

Uitwisseling klimaatactivisten uit Europa en Azië

Komend weekend begeleiden we een filocafé over klimaatactivisme op een uitwisseling van Aziatische en Europese burgerbewegingen, genaamd het Asian Europe People’s Forum (AEPF).

Van 29/9 t.e.m. 1/10  gaat in Gent het Asian Europe People’s Forum (AEPF) door. Dit is een bijeenkomst van burgerbewegingen, activisten, NGO’s en vakbonden uit ruim 40 landen van Azië en Europa. Meer dan 320 deelnemers hebben zich reeds geregistreerd. 11.11.11 is een stichtend lid van AEPF en host dit jaar het evenement.

Hier vind je het volledige programma van de driedaagse. Op zaterdagvoormiddag is er een blok “Meet Ghent”, van 10u45 tot 13u00. Deelnemers kiezen tussen verschillende thema’s: migratie, klimaat, en vrijhandel,…

Ben je een lokale klimaatactivist? Dan heb je misschien wel interesse om deel te neem aan het klimaat filocafé van “Meet Ghent”. Daar brengen we Gentse klimaatactivisten in contact met medestanders uit Europa en Azië. Tijdens het filocafé gaan deelnemers in gesprek rond een aantal stellingen.

De rest van het 3-dagen programma focust eerder op analyse en beleidswerk, maar tijdens deze sessie focussen we op lokale klimaatacties, zoals tegen investeringen in fossiele brandstoffen en het promoten van een energietransformatie. Dit alles wordt in goede banen geleid door LABO vzw en vindt plaats in Het Pand.

We mikken op een relatief kleine groep met een 30-tal deelnemers, waarvan een 5-tal Gentse activisten. Interesse? Schrijf je in via aepf@11.be en vermeld “Meet Ghent – Klimaat filocafé” in het onderwerp.

#NotInMyName – Sit-in tegen het opsluiten van kinderen in gesloten centra

Op vrijdag 14 september 2018 werden in meerdere steden sit-in’s georganiseerd tegen het opsluiten van kinderen in gesloten centra. De actie was een initiatief van het bugercollectief #NotInMyName. De actie in Gent werd opgezet door LABO vzw en Solidair Gent.

Waarom een Dag van het Kritisch Burgerschap op 2 mei?

Het is weer zo ver! Vandaag, 2 mei 2018, zijn we alweer toe aan de derde editie van onze Dag van het Kritisch Burgerschap. Maar waarom een Dag van het Kritisch Burgerschap en waarom net op 2 mei? “Being a citizen is not living in society, it is changing it.” (Augusto Boal) Twee van de […]