Op deze pagina vind je zowel de tarieven voor de vormingen als de procedure om een workshop aan te vragen.

Tarieven workshops

LABO vzw hanteert tarieven volgens glijdende schaal op basis van het solidariteitsprincipe. We moedigen grotere of kapitaalkrachtige organisaties aan om hogere tarieven te betalen zodat we ons werk ook kunnen doen voor groepen en bewegingen zonder middelen.

Vast aanbod € 100 tot € 150 per uur
Procesbegeleiding € 100 tot € 150 per uur
Workshops op maat: € 100 tot € 150 per uur
+ Vervoersonkosten: € 20 per trainer.
+ Extra trainer* € 50 per trainer per uur

*Afhankelijk van de grootte van de groep en/of de intensiteit van de workshop/proces geven we onze workshops in overleg met meer dan één trainer. Bovenstaande tarieven (a t/m d) gaan uit van de aanwezigheid van één trainer

Hoe bestellen?

Je neemt best eerst contact op per mail of per telefoon en dan spreken we verder af.

  • we kunnen ook telefonisch afspreken;
  • je kan gratis afspraken komen maken op ons kantoor;
  • wij kunnen naar jou toekomen voor € 50 per uur voor persoonlijk overleg. (Een voorbereidend overleg op verplaatsing wordt sowieso gefactureerd.

Annuleringsbeleid

Goede afspraken maken goede vrienden. Moet je om de één of andere reden een workshop afzeggen, verwittig ons zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, hoe meer het je kan kosten:

2 of meer weken vóór de workshop? Gratis.
Tussen de 2 weken en 48 u. vóór de cursus? Je betaalt 50% van het bedrag.
Binnen de 48 u. vóór de vorming? Je betaalt het volledige bedrag.

Geen budget?

Organisaties, bewegingen of groepen zonder middelen worden aangemoedigd om ons sowieso te contacteren. Wanneer het opzet van je vraag past binnen onze missie, visie en vormingsdoelstellingen en we bezitten de nodige capaciteit dan gaan we er graag op in. We zijn dus als organisatie ook bereid om ons belangeloos in te zetten.

Contact

Contacteer ons voor vormingen via vorming@labovzw.be.

Voor andere zaken, zie de contactpagina.