You are here:

Vrijwilligerswerking

De werking van LABO heeft altijd nood aan vrijwilligers met een bepaalde passie of vaardigheid:

  • filmliefhebbers (Zie Filmlabo)
  • helpende handen om bij evenementen de bar te doen of de zaal te helpen opbouwen
  • koks die willen koken voor groepen
  • sociale media
  • een bibliothecaris die zich buigt over de goede werking van onze bib: hulp bij de inhoud van onze collectie en het beheren van het uitleensysteem
  • (beginnende) activisten 

Om onze visie op kritisch burgerschap zo ver mogelijk te verspreiden, willen we ook graag de volgende profielen de kans geven vrijwilliger te worden bij LABO:

  • mensen die graag een leesclub willen starten
  • mensen die vanuit engagement voor de samenleving een werkgroep willen starten. Een voorbeeld hiervan is de theaterwerkgroep die werkt met mensen zonder Belgische verblijfsvergunning.

Wil je meer weten of heb je interesse? Mail naar inke@labovzw.be .