You are here:

Vacature: Coördinatie & Beleid – 70% (x/v/m)

vacature coordinatie

LABO vzw is een sociaal-culturele beweging die inzet op kritisch burgerschap en het versterken van burgerbewegingen. We doen dit aan de hand van emanciperend vormingswerk en creatieve acties en campagnes. Ontdek op onze website hoe wij werken aan sociale verandering van onderop.

LABO vzw is op zoek naar een coördinator om ons team te versterken. We streven naar een inclusieve en diverse werking en moedigen je aan te solliciteren, ongeacht je genderidentiteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, fysieke of psychische uitdagingen.

Hoedanigheid 
Het betreft een deeltijdse job van 70%. Je kan een dag per week thuis werken.

Duur
Contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel mogelijk.

Je taken

Coördinatie

 • Je coacht en motiveert het kleine maar fijne team
 • Je stroomlijnt de interne werking
 • Je bouwt voort aan een duurzaam personeelsbeleid en volgt dit op. Je ondersteunt de zelfzorg van medewerkers en stemt het takenpakket af op de voorziene tewerkstelling van het team
 • Je voert groeigerichte coachings- en functioneringsgesprekken op basis van takenpakketten en vaardigheden
 • Je bent de brug tussen het bestuursorgaan en het team. Je stemt o.a. tweewekelijks af met de voorzitter van het bestuursorgaan
 • Je zet je schouders onder overkoepelende taken of taken die tussen de deelwerkingen vallen zoals sollicitatieprocedures  
 • Je behoudt het overzicht over en creëert verbinding tussen de verschillende deelwerkingen
 • Je faciliteert processen rond besluitvorming, open feedbackcultuur, conflicthantering en het omgaan met de intersecties binnen het team, de freelancers, vrijwilligers en achterban
 • Je volgt de interne kwaliteitszorg op o.a. door het kwaliteitshandboek en het arbeidsreglement up to date te houden en te zorgen dat iedereen mee is
 • Je stelt begrotingen op, volgt ze op ism de externe boekhouder en bewaakt de financiële gezondheid van de organisatie
 • Je staat in voor de financiële administratie (maandelijkse loonadministratie, terugbetaling onkosten, betalen facturen en verzamelen van bewijsstukken voor de boekhouding)
 • Je volgt de contacten op voor de huur en het onderhoud van de locatie van het kantoor

Beleid

 • Je bereidt bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor (samen met  de voorzitter van het bestuursorgaan)
 • LABO vzw zal eind 2024 een nieuw beleidsplan indienen voor de beleidsperiode 2026-2030. Je coördineert het reeds gestarte beleidsplanningsproces en houdt overzicht over het redactieproces. Je schrijft zelf ook grote delen van het beleidsplan en doet de eindredactie. 
 • Je verzorgt de inhoudelijke en financiële beleidsrapportering (onder andere het voortgangsrapport en jaarverslagen). 
 • Je betrekt het LABO team en de community bij de beleidsplanning en streeft daarbij naar een creatief en inclusief proces
 • Bij het ontplooien van nieuwe initiatieven tijdens het werkjaar bewaak je samen met het team de consistentie met het beleidsplan en met de missie van de organisatie 
 • Je onderhoudt relevante contacten met de subsidiërende overheid (Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk binnen Departement Cultuur, Jeugd en Media – Vlaamse overheid) en koepelorganisaties De Federatie, Socius
 • Je houdt de statuten up to date

Je profiel

 • Je kan je vinden in de missie en visie van LABO vzw en getuigt van de kritische geest die we via ons werk in de samenleving willen stimuleren
 • Je onderschrijft het inclusiebeleid van LABO vzw
 • Je bent een coach in hart en nieren, je krijgt energie van mensen motiveren en hen in hun kracht te laten staan
 • Je behoudt het overzicht en ziet verbindingen en opportuniteiten
 • Je hebt een visie op duurzaam personeelsbeleid
 • Je hebt kaas gegeten van besluitvorming en conflicthantering in een zelfsturend team
 • Je hebt zakelijk inzicht
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden
 • Je bent goed georganiseerd en nauwkeurig
 • Je kan je flexibel opstellen
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief
 • Je kan zelfstandig functioneren maar bent ook een teamspeler
 • Je werkt graag in een klein, zelfsturend team. Horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking vind jij belangrijk

Pluspunten

 • Je bent vertrouwd met participatief en emancipatorisch vormingswerk
 • Je hebt interesse in de andere domeinen van LABO vzw: actie en campagne, bewegingswerk, inhoudelijke verdieping in kritisch burgerschap, enz.
 • Je bent bekend met basisbegrippen en/of personen waar LABO vzw haar werking op baseert (intersectionaliteit – Kimberlé Crenshaw, theater van de onderdrukten – Augusto Boal, verbindingswerk – Joanna Macy, popular education – Paulo Freire)
 • Je bent bereid je netwerk in te zetten om de impact en bekendheid van LABO vzw te vergroten

Ons aanbod

 • Je doet boeiende ervaring en kennis op in de wereld van het vormings-, en sociaal-cultureel werk
 • Je krijgt de kans om een brede waaier aan nieuwe mensen, organisaties en bewegingen te ontmoeten
 • Je draagt bij aan een organisatie die op een concrete manier initiatieven ondersteunt en versterkt die bijdragen aan sociale verandering
 • Je vertoeft op een werkplek waar je jouw creativiteit en sociaal engagement vorm kan geven
 • Verloning volgens barema B1b, Paritair comité 329.01, anciënniteit o.b.v. je voorgaande ervaring met een maximum van 5 jaar
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en vergoeding voor gebruik eigen gsm en/of laptop

Sollicitatieprocedure

Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op vrijdag 23/02/24 om 23u. Stuur je motivatie en CV naar: sollicitaties@labovzw.be  met als onderwerp “Vacature coördinatie en beleid”. 

Wens je meer informatie? Contacteer Fadma Soussi: fadma@labovzw.be of 0485/193710