“Onderwijs is ofwel een instrument om de integratie van de jongere generatie in de logica van het bestaande systeem te integreren of het wordt een oefening in vrijheid, waarbij je leert kritisch en creatief met de werkelijkheid omgaan en ontdekt hoe je zelf de wereld mee transformeert.”

—Paulo Freire

 

LABO vzw is een sociaal laboratorium waar we werken aan emancipatie en sociale verandering. Met een aangepast en interactief vormingsaanbod helpen we bestaande groepen en organisaties leren, ageren, bewegen en organiseren.

De aanpak van LABO vzw onderscheidt zich van andere in haar aandacht voor groepsdynamiek bij het leerproces, haar nadruk op ervaringsgericht werken en de participatorische methoden. Wat deelnemers leren moet nuttig en bruikbaar zijn in hun dagelijkse leven. Die dagelijkse realiteit is het vertrekpunt, ongeacht het thema dat we behandelen.

Ageren tegen onrecht is en blijft nodig. Ook vandaag is er nog uitsluiting, uitbuiting, en onderdrukking. En wie van materiële tekorten bespaard blijft, wordt daarom niet minder geconfronteerd met stress, onzekerheid of machteloosheid. Wij zorgen voor een veilige omgeving zodat deelnemers aan onze workshop de kans krijgen om de realiteit beter te begrijpen en te zoeken naar alternatieven. We maken ruimte voor mensen, waar ze repeteren voor de werkelijkheid.

Omdat succesvolle maatschappelijke actie meestal een actie is die breed gedragen wordt, vinden we het ook belangrijk aandacht te hebben voor ‘beweging maken’ en ‘organiseren’. Verontwaardiging om een onrecht uit je dagelijks leven is een goed vertrekpunt. Maar het komt er op aan te zoeken hoe je er strategisch mee aan de slag kunt. Waar kan je allianties bouwen? Hoe kan je collectief tegen de stroom in werken? In onze workshops hebben we hier uitgebreid aandacht voor.

Uiteindelijk wil LABO vzw jouw werk versterken. Samen vergroten we het draagvlak voor een ander verhaal.

 

Crisisweerbericht Lancering
Oefening: ‘crisisweerbericht’