You are here:

Kijk binnen in onze workshops

Benieuwd naar hoe een LABO-workshop in elkaar zit? We lichten graag een tipje van de sluier op voor wat enkele workshops betreft die we de afgelopen jaren gegeven of gefaciliteerd hebben. We verwijzen je telkens ook graag door naar ons vormingsaanbod indien je interesse zou hebben de workshop bij ons te boeken of te volgen.

 

 

 

151120_Van verontwaardiging tot actie_STER_004

Van verontwaardiging tot actie

Iedereen raakt wel eens verontwaardigd bij het ervaren of zien van onrecht. In de workshop Van verontwaardiging tot actie gaan we samen aan de slag met onze verontwaardiging. We transformeren onze woede, angst of verdriet in hoop en actie. Deze klassieker is steeds een opsteker voor iedereen, ook als je al werk maakt van je verontwaardiging. Engagez-vous

Foto getrokken ter afsluiting van deze workshop op het jeugdwerkerscongres van Uit de Marge in 2015. 

 

 

 

Krantentheater Krantentheater Selectie

Achter krantenkoppen en flitsende beelden gaan ideologische keuzes schuil. Het nieuws is dus niet iets objectief of neutraal. Krantentheater ontwikkelt je kritische blik en wapent je tegen desinformatie. In tijden van commercalisering van de klassieke media en de opkomst van sociale media is deze workshop bijzonder relevant. 

Foto getrokken tijdens een sessie krantentheater op onze Training 4 Trainers: Kritisch Burgerschap Versterken.


Sensory Labyrinth Theatre

161105_Sensory Labyrinth Theatre_STERFS_009 161105_Sensory Labyrinth Theatre_STERFS_007

LABO vzw is steeds op zoek naar nieuwe werkvormen. In het najaar hebben we in internationaal gezelschap de werkvorm Sensory Labyrinth Theatre ontdekt onder begeleiding van Ivan Brioc. Een week intense vorming resulteerde in twee theatervoorstellingen waarbij de toeschouwers hoofdrolspelers werden. Ze legden een hele weg af door het labyrint dat hun zintuigen prikkelde en hun innerlijke kind opnieuw naar boven haalde. Dit was – vooralsnog – een éénmalige productie maar LABO vzw is op zoek naar meer opportuniteiten om verder met deze werkvorm aan de slag te gaan!

Foto's getrokken op de Sensory Labyrinth Theater-training tijdens het herfstverlof van 2016 in de Teunisbloem.


Info-teambuilding

161110_Info-teambuilding jeugdwerk_STER_006Iedereen weet wat een teambuilding is. Maar LABO vzw biedt niet zomaar een teambuilding aan. In onze teambuilding ga je speels aan de slag met inhoudelijke, persoonlijke of maatschappelijke thema's gelinkt aan je werk, engagement of activisme. Vandaar dus INFO-teambuilding. 

 

 

161110_Info-teambuilding jeugdwerk_STER_004Jeugdwerkers en organisaties die met jongeren werken, tonen doorgaans heel wat interesse voor ons workshopaanbod. Dat de trainers van LABO vzw gepokt en gemazeld zijn door jeugdwerk zal er niet vreemd aan zijn. We worden verder ook nog gevraagd door scholen, het sociaal-cultureel volwassenenwerk, grassrootsgroepen, sociale bewegingen en sociale ondernemers. Lees meer.

 

Foto's van het jeugdwerkerscongres van Uit De Marge 2016 met de workshoptitel: Jeugdwelzijnswerker anno 2016 – een job voor wereldverbeteraars?

 

Kritisch burgerschap voor Dummies – Vormingplus

Als beweging voor Kritisch Burgerschap draagt LABO vzw haar ideeën rond kritisch burgerschap ook in haar vormingen naar buiten. Dit gebaseerd op het emancipatorisch vormingswerk van Paulo Freire. Deze workshop staat stil bij de wereldproblemen, maar voorziet ook ruimte om te dromen. De deelnemer ontwikkelt vaardigheden om zich als kritisch burger op te stellen.

 

Kop en staart van je vorming

161222_Kop en staart vorming_OOGST_005 161222_Kop en staart vorming_STER_004

LABO vzw hecht onder andere veel belang aan de kop en de staart van vormingen en workshops. Want om samen te leren, moet er vertrouwen zijn. Verbinden is dan ook het sleutelwoord van meerdere workshops:
⦁    Actieve Hoop
⦁    Bouwen aan vertrouwen

Foto's van onze laatste workshop van 2016 voor de freelancers van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender over de Kop en de Staart van een vorming. 


Interesse voor een workshop?

Dit is is maar een proevertje van alle vormingen die we aanbieden. We zijn bedreven in een 20-tal innovatieve methodieken en hebben ook inhoudelijke kennis in voorraad. Zo kunnen we maatwerk leveren. Vraag gerust een offerte aan.
 

There is no Event