You are here:

Grassroots groepen en sociale bewegingen

Ben je actief in een sociale beweging, een grassroots groep of een ander non-formele groep? Super! Als bijdragen aan sociale verandering onze gemeenschappelijke passie is, dan kijken we graag hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons vrijblijvend!

Scholen, hogescholen en universiteiten

Als onderwijsinstelling behoort ‘leren’ tot je dagelijkse praktijk. Meer nog: het is bij uitstek waar je goed in bent. Waarom dan nog beroep doen op externe vormingsgevers? Omdat iedereen een eigen leerstijl heeft, is het goed ook in het aanbod te variëren. Misschien zijn onze methodes een interessante aanvulling op jullie dagelijkse inspanningen? Op de methodes die we gebruiken staat eigenlijk geen leeftijd. En de inhoud die passen we natuurlijk aan op basis van de doelgroep. Scholieren van tien, pubers in het middelbaar of hogeschool studenten? Maatwerk werkt!

Door in te zetten op kritisch burgerschap als leidraad doorheen onze workshops sluiten wij nauw aan bij de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het secundair onderwijs en de leergebiedoverschrijdende eindtermen van het lager onderwijs.

Wil je zelf als onderwijzer nieuwe vaardigheden aanleren om je lessen interactiever en dynamischer te maken, dan kan je natuurlijk ook zelf een vorming of training voor trainers volgen.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk is een plek bij uitstek waar non-formeel leren gewaardeerd wordt. Jeugdwerkers weten als geen ander hoe belangrijk de vrije tijd is als opvoedingsmilieu. Ook onze methodes vertrekken vanuit een non-formele setting. Bovendien werken we graag leefwereldgericht en dus op maat van de interesses en behoeftes van de jongeren waar jullie mee werken. Onze medewerkers hebben de nodige ervaring in het jeugdwerk die ze graag inzetten voor LABO vzw.

Moet je als jeugdbeweging, jeugdhuis of studentenclub af en toe ook eens een maatschappelijk relevant thema aansnijden? Zit je wat in de knoop inzake je werking, communicatie en planning? Heb je interesse in een uitwisseling of uitgebreide ontmoeting met een andere organisatie in België of zelfs in het buitenland? Contacteer ons gerust en we bekijken samen hoe we dit kunnen uitwerken!

Sociaal-cultureel volwassenenwerk 

De methodes die Freire ontwikkelde, waren oorspronkelijk bedoeld voor emancipatorisch volwassenenonderwijs. Hetzelfde geldt voor de theatertechnieken van Boal. Ook vandaag blijven de technieken waarmee LABO vzw zeer geschikt om interactief en empowerend met volwassenen te werken. Er zijn twee manieren om een thema te behandelen: op een manier die interessant is voor de lesgever of op een manier die relevant is voor wie deelneemt aan de workshop. Die tweede, leefwereldgerichte benadering is de onze. Als jullie die insteek delen, dan gaan we graag met jullie in zee!

Met onze workshops en procesbegeleiding sluiten we nauw aan bij drie belangrijke decretale functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Inzake de Maatschappelijke activeringsfunctie, vormt kritische burgerschap de rode draad doorheen onze vormingssessies. Door in te zetten op participatorische en interactieve educatie vervullen we ook de Educatieve functie. Tot slot raken we ook de Gemeenschapsvormende functie aan, gezien we sterk inzetten op onderlinge solidariteit, uitwisseling en diversiteit.

Zelfstandigen en bedrijven met sociaal oogmerk

We staan open voor ondersteuning en vorming aan kleinschalige bedrijven, coöperatieve ondernemingen of zelfstandigen wiens activiteiten een sociaal oogmerk hebben. We houden ons het recht voor om opdrachten te weigeren van bedrijven wiens beleid of activiteiten niet stroken met de doelstellingen, missie en visie van Labo vzw.