You are here:

Wat na Trump?

Herinner je nog het moment toen je hoorde dat Trump de nieuwe Amerikaanse president zou worden? Ik wel. Die dag werd ik wakker op de tonen van R.E.M.'s "It's the end of the world as we know it." Surreëel was het.

Die man, een karikatuur, werd op 20 januari de machtigste man van de wereld. Heeft iets nog zin met die mens aan de atoomknop? Ik zou er wanhopig van worden, ware het niet voor de inspirerende voorbeelden uit binnen en buitenland. 

 

 

Verzet in de Verenigde Staten

De dag na het inauguratiefeestje overstemde het eigenlijke feestje van de Trumps. Een half miljoen mensen stapten mee.

De daaropvolgende dagen ging Trump als een (gewonde) olifant in een porseleinwinkel te keer. Het ene na het andere controversiële voorstel tekende hij.

Er was de moslimban, die alle reizigers uit 7 landen toegang tot het land ontzegde. Gelukkig was er de rechterlijke macht (rechtbanken enzo) die Trump terugfloot: discrimineren is niet wettelijk. 

Ontwikkelingsorganisaties die in het buitenland vrouwen helpen om ongewenste zwangerschappen te aborteren krijgen geen fondsen meer van de Amerikaanse staat. De reactie van België is interessant …
 

En in België

Ook in Brussel kwam 2 000 vrouw op straat tegen het beleid van Trump.

Of dat wat uitmaakt? Volgens het 'boomerangmodel' kunnen activisten die in eigen land niet gehoord worden invloed uitoefenen via solidariteitsacties in andere landen. Die solidariteitsacties van bv. vrouwen die in Brussel betogen, moeten druk uitoefenen op de Belgische regering om Trump tot de orde te roepen.

De Belgische minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo blijkt de oproep gehoord te hebben en verklaarde dat België zich aansluit bij het Nederlandse initiatief om een internationaal fonds voor reproductieve, seksuele gezondheidszorg te financieren. 't Valt nog te bezien hoeveel geld daar uiteindelijk voor gevonden zal worden, maar 't is een hoopvol signaal.

Een volgende kans is het bezoek van 'The Donald' op 24 mei aan Brussel voor een NAVO-top. Er zijn al 7000 party crashers geteld.

 

Naar een rijker concept van democratie en burgerschap

Een crisis is een kans. Trump heeft de verkiezingen gewonnen en ja, hij is de machtigste man op aarde.

Maar zij die ooit grondwetten schreven voor de nieuwe liberale democratiën, hebben allerlei 'checks en balances' ofwel veiligheidsmechanismen ingebouwd die al te opzichtig machtsmisbruik moesten tegengaan. De rechters die ingaan tegen Trump zijn het levende voorbeeld van het principe van de scheiding der machten.

Zij die betogen in de V.S. en België tonen dan weer hoe burgerschap niet beperkt hoeft te zijn tot om de paar jaar een bolletje te kleuren. Het is alleen maar door braaf te volgen dat iemand als Trump enige macht kan hebben.

Verzet, kritisch burgerschap, werkt!

 

Meer weten? Op 2 mei organiseren we de Dag van het Kritisch Burgerschap. 

 

door Jan De Clercq, sociaal laborant en verantwoordelijke communicatie binnen LABO vzw

 

There is no Event