You are here:

Wat ‘Actieve Hoop’ ons kan bieden…

Sinds kort biedt LABO vzw ook workshops aan in verbindingswerk en duurzaam activisme. Om onze ervaring binnen LABO wat te spijzen nam ik de afgelopen maanden deel aan twee vormingen rond het thema. Het betrof ondermeer een ‘Awakening the dreamer seminarie’ van The Pachamama Alliance in samenwerking met de Brahma Kumaris Society in Cardiff, Whales. De tweede vorming vormde een online cursus die werd gegeven door Chris Johnstone en Barbara Ford, rond actieve hope, gebaseerd op zijn gelijknamige boek (Active Hope, How to Face the Mess We’re in without Going Crazy) die hij samen met Joanna Macy schreef. Beide vormingen vertrekken echter vanuit enkele zeer gelijkaardige basisprincipes om sociale verandering mogelijk te maken, vandaar ook mijn bewuste keuze om deel te nemen aan beide.

Een dubbele cirkel waarbij de deelnemer de ontmoeting aangaan met hun nakomelingen.

Het verbindingswerk – gebaseerd op het levenswerk van de ondertussen 84 jarige activiste en boeddhiste Joanna Macy – vertrekt vanuit 4 belangrijke elementen om duurzame sociale verandering mogelijk te maken. Hiermee vertrekt ze vooral vanuit de ervaring van het individu waarbij ze deze individuele ervaringen ‘verbindt’ met die van anderen. Dankbaarheid voelen voor het leven vormt de eerste stap. Hierop volgend wordt dieper ingegaan op het ervaren en delen van onze gevoelens rond de enorme en angstaanjagende problemen in de wereld vandaag. Deze moeilijke stap is cruciaal omdat heel wat mensen vaak te weinig stilstaan bij deze gevoelens waardoor gevoelens van onmacht, frustratie, onverschilligheid of een burn-out de overhand nemen op een gezonde verwerking ervan. Bij het zien van Syrische kinderslachtoffers van een gasaanval kan je de televisie uitschakelen en deze problemen mijden, of je kan net het omgekeerde doen, de realiteit onder ogen zien en stilstaan bij het leed dat deze kinderen werd aangedaan.

Vanuit deze moeilijke ervaring leer je – en dit is de derde stap – met nieuwe ogen zien. Hiermee speelt ze in op het concept van ‘The Great Turning’ waarbij de wereldgemeenschap staat voor haar belangrijkste uitdaging in de geschiedenis. En dat is een radicale herdefiniëring en heruitvinding van het huidige maatschappijmodel dat is gebaseerd op een ‘business as usual’ model. Met nieuwe ogen zien duidt net op de deelname aan die ‘grote omwenteling’ door kracht te putten uit hoopvolle initiatieven die een betere wereld mogelijk maken. Macy en Johnstone gaan hier met hun boek een stuk dieper op in en behandelen thema’s zoals ‘een bredere kijk van het zelf’, ‘een herdefiniëring van macht’, een ‘doorgedreven vorm van gemeenschap’ en niet onbelangrijk, een ‘heruitvinding van ons tijdsperspectief’.  In dit boeiende hoofdstuk leggen de auteurs ondermeer uit hoe de hedendaagse mens snelheid en korte termijndenken meer dan ooit omhelst met alle gevolgen van dien, waarvoor hij het tragische verhaal van de Titanic als metafoor gebruikt.

dubbele cirkel op klankconcert en verbindingsoefening LABO vzw

Tot slot is er de vierde stap ‘hoe gaan we vooruit’, de actie voor sociale verandering. Ook hier gaan Joanna en Chris een stuk dieper op in met enkele gewaagde maar inspirerende insteken rond duurzame sociale actie. Zo geloven ze sterk in het creëren van een visie en een geloof dat verandering mogelijk is. Verder nodigen ze uit tot het opbouwen van steun rondom je heen en staan ze stil bij hoe we onze energie en enthousiasme kunnen behouden in moeilijke momenten. Tot slot roepen ze op om niet bang te zijn van de onzekerheid over de toekomst. Een dorp dat ervoor kiest om een eigen windmolen te plaatsen zal nooit zeker zijn of het überhaupt iets zal veranderen en of ze hiermee heel het land overtuigen om het zelfde te doen. Maar het kan wel zo’n dynamiek in gang zetten. Vele sociale veranderingen zijn er soms heel plots gekomen.

Zowel in het verbindingswerk van Joanna Macy als in de visie van The Pachamama Alliance speelt de rol van voorouders en toekomstige generaties een belangrijke rol. In de verschillende oefeningen van op ‘verbindingswerk’ gebaseerde workshops wordt stilgestaan bij onze interactie met de mensen die vele eeuwen voor- of na ons geleefd hebben en zullen leven. Dit contextwerk biedt heel wat mogelijkheden aan mensen om de zaken in een ruimer perspectief te plaatsen dat voorbij gaat aan het korte termijn denken dat alomtegenwoordig is vandaag de dag.   

Actieve Hoop houdt ons recht om onszelf op duurzame wijze te blijven inzetten voor een betere wereld. Reden te meer voor mij om hier via LABO vzw extra aandacht aan te schenken in haar vormingsaanbod.

“Books about social and ecological change too often leave out a vital component: how do we change ourselves so that we are strong enough to fully contribute to this great shift? Active Hope fills this gap beautifully, guiding readers on a journey of gratitude, grief, interconnection and, ultimately, transformation.”

Naomi Klein, author of The Shock Doctrine.

Chris en Joanna brengen je boeiende nieuwe inzichten en nodigen uit tot een creatieve visie op sociale verandering. Een ‘must read’ voor iedereen die haar/zijn steentje wil bijdragen voor een betere wereld. Het boek ‘Active Hope, How to Face the Mess We’re in without Going Crazy’ is tot nog toe enkel beschikbaar in het Engels en kan online besteld worden via Amazon of andere online verkoopwebsites. Alle informatie over het boek kan je hier vinden. Voor concrete workshops in het Nederlands inzake verbindings- en actieve hoop werk kan je terecht bij LABO vzw.

 

There is no Event