You are here:

Verslag workshop ‘Witheid begrijpen, racisme bestrijden’

racismkills fotot

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-ju32tk02′ admin_preview_bg=”]
Op zaterdag 23 februari volgden een twintigtal geïnteresseerden de LABO-workshop ‘Witheid begrijpen, racisme bestrijden’. In de workshop werden de concepten wit privilege en witte suprematie verkend, wat ze betekenen in onze samenleving en hoe ze bijdragen aan racisme.

De eerste oefening gebeurde aan de hand van een hypothetische evacuatie van een zinkende boot. Iedereen werd, op basis van een aantal criteria, opgedeeld in reddingsboten. Denk aan willekeurige maar ook confronterende criteria zoals oogkleur, schoenmaat, genderidentiteit, etnische achtergrond… In een volgende methodiek werd het begrip ‘witheid’, zowel de persoonlijke als de theoretische invulling ervan, verkend. Vervolgens werd overgegaan tot een ‘in your face’-oefening, namelijk de powerflower-oefening. Via een getekende bloem kreeg men zicht op de individuele maatschappelijke positie. Aan de hand van verschillende onderscheidende criteria onderzochten de deelnemers tot welke maatschappelijke groepen ze behoren. Ze keken ook of ze daarin een meerderheid of een minderheid zijn en over welke privileges ze al dan niet beschikken.

De namiddag zetten de deelnemers in met de onderdrukkingsdriehoek en de probleemboom. De onderdrukkingsdriehoek werpt een blik op de maatschappelijke dimensies waar mensen onderdrukking kunnen ervaren. De probleemboom brengt alle actoren, assumpties, ideologieën en mogelijke (foute) oplossingen in kaart. Bij de caucus-oefening werd de groep in twee gesplitst: een groep gekleurde mensen en een groep witte mensen. Binnen deze groepen werden er ervaringen omtrent racisme besproken en bekeken wat er aan te doen valt. De groep zocht naar concrete handvatten voor een effectievere strijd tegen racisme en voor collectieve bevrijding.

Anti-racisme is een werkwoord en daarom wordt niet alleen ruimte gemaakt voor reflectie, maar ook voor het plannen en inoefenen van concrete actie. Houd onze Facebookpagina in het oog, want de workshop wordt in het najaar van 2019 herhaald.

Flor Dekyvere
[/av_textblock]