You are here:

Vacature Administratief Medewerker

labo-team-2017-illustratie-vacatures

Vacature deeltijds administratief medewerker

LABO vzw is op zoek naar een administratief en logistiek medewerker om ons team te versterken. We streven naar een inclusieve en diverse werking en moedigen jou aan te solliciteren, ongeacht je gender, genderidentiteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, ziekte of handicap.

Hoedanigheid

Deeltijds, 12,7 uur (1/3de VTE). Minstens een dag per week aanwezig op kantoor.

Duur

Contract van onbepaalde duur. Startdatum vanaf 15 januari (maar later starten is bespreekbaar).

Je taken

 • Personeelszaken

  • Je bent verantwoordelijk voor de correcte en tijdige verloning van alle vaste werknemers en freelancers bij LABO vzw.

  • Je volgt de personeelsadministratie op.

  • Je onderhoudt de contacten met sociaal secretariaat en andere personeelsgebonden instanties.

 • (Financiële) administratie

  • Je volgt bestellingen en betalingen op en klasseert inkomende en uitgaande facturen voor de boekhouding.

  • Je bent verantwoordelijk voor het contact met het boekhoudkantoor.

  • Je beheert de LABO bankrekening en kassa.

  • Je ondersteunt en werkt waar mogelijk mee aan de voortgangsrapportering, het (financieel) jaarverslag, de jaarplanning en de begroting.

  • Je beheert de infomails van LABO vzw en zorgt ervoor dat deze tijdig en correct worden beantwoord.

 • Administratieve opvolging vrijwilligerswerking

  • Je houdt de contactenlijst up-to-date

  • Je houdt de e-mail lijsten up-to-date

  • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de (vervoers)onkostenvergoeding van vrijwilligers

 • Logistieke ondersteuning

  • Je waakt mee over een goede gang van zaken op kantoor en onze werkruimtes

  • Je staat in voor de aankoop van kantoor- en vormingsmateriaal

  • Je coördineert logistieke ondersteuning voor een aantal van onze activiteiten.

 • Beperkte deelname aan overlegmomenten met het kernteam

Je profiel

 • Je kan je vinden in de missie en visie van LABO vzw: http://labovzw.be/missievisie.

 • Je kan je flexibel opstellen.

 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en durft initiatief nemen.

 • Je kan zelfstandig functioneren maar bent ook een teamspeler

 • Je bent goed georganiseerd en nauwkeurig

 • Horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking draag jij hoog in het vaandel.

Pluspunten

 • Je hebt ervaring in een of meerdere van de hierboven opgelijste taken.

 • Je getuigt zelf van de kritische geest die we via ons werk in de samenleving willen stimuleren

 • Je hebt interesse in de andere domeinen van LABO vzw: acties, vormingen, procesbegeleiding, faciliteren, inhoudelijke kennis opdoen rond kritisch burgerschap, sociaal-ecologisch tuinieren, enz.

 • Je bent bekend met basisbegrippen en/of personen waar LABO vzw haar werking op baseert (Paulo Freire, Augusto Boal, Joanna Macy, ‘popular education’, theater van de onderdrukten, verbindingswerk).

Ons aanbod

 • Je werkt en groeit samen met de vaste leden en vrijwilligers van een jong maar gedreven team van sociale laboranten.

 • Je doet boeiende ervaringen en kennis op in de wereld van het vormings-, sociaal-artistiek- en sociaal-cultureel werk.

 • Je krijgt de kans om veel nieuwe mensen, organisaties en bewegingen te ontmoeten.

 • Je draagt bij aan een organisatie die op een concrete manier initiatieven ondersteunt en versterkt die bijdragen aan sociale verandering.

 • Je vertoeft op een werkplek waar je jouw creativiteit en sociaal engagement kan vorm geven

 • Je draait mee in een fijne, flexibele en gezellige werkomgeving!

 • Verloning volgens barema B1b, Paritair comité 329.01, anciënniteit o.b.v. je voorgaande ervaring met een maximum van 5 jaar.

 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques.

Sollicitatieprocedure

Je stuurt je motivatie en CV vóór 18 december 2017 naar: nienke@labovzw.be . De gesprekken gaan door tussen 3 en 5 januari 2018.

labo-team-2017-illustratie-vacatures