You are here:

Terugblik op een hoopvolle dag voor kritische burgers!

02052016_Dekoloniseringsactie_CThadeu_WEB_49

Onze eerste Dag van het Kritisch Burgerschap was een hoogtepunt in onze werking dit voorjaar met boeiende sprekers rond thema’s als klimaat, vluchtelingen, landbouw en jeugdwerk telkens vanuit het perspectief als kritische burgers. We maken van dit evenement graag een jaarlijks terugkerende ontmoeting voor burgers en middenveld met ruimte voor zowel reflectie als actie.

Traditioneel eren we al enkele jaren onze inspiratoren Freire en Boal met een bijzondere activiteit op 2 mei. Voortaan is dat dus met een Dag van het Kritisch Burgerschap. Op 2 mei willen we verkennen wat kritisch burgerschap kan betekenen maar ook de kracht van kritisch burgerschap in volle actie tonen. De dekoloniseringsactie in Gent tijdens de namiddag was daar een goed voorbeeld van.

02052016_Dekoloniseringsactie_CThadeu_WEB_49Het avondprogramma was bijzonder boeiend. Met de aanwezigen stonden we stil bij wat kritisch burgerschap kan betekenen en de uitdagingen waar we als burgers voor staan. En dat zijn er nogal wat. Daarom nodigden we ook enkele gasten uit die omwille van hun thematische expertise een heel scherpe visie op de nood tot kritisch burgerschap konden formuleren. Anneleen Kenis bracht als onderzoekster en klimaatactiviste een scherpe analyse van hoe kritisch burgerschap er kan uitzien. Touria Aziz bekeek burgerschap door de ogen van een jeugdwerkster en deed een appel naar het sociaal-culturele veld om ook zichzelf blijvend kritisch in vraag te stellen. Tijs Boelens is een kritische burger én boer die ervan overtuigd is dat we van onderop kunnen en moeten wegen op het voedseldebat. Sarah Verhofstadt vertegenwoordigde vzw Humain een jonge organisatie die in haar reactie op de vluchtelingen instroom bij uitstek illustreert dat burgers klaar staan om solidair tot de actie over te gaan wanneer overheden het collectief laten afweten. Hanan Challouki van het platform Mvslim toonde hoe eigen media creëren een verrijking is wanneer in de mainstream kanalen teveel een zelfde, vertekend beeld geschetst wordt. Stuk voor stuk waardevolle bijdragen die de potentiële kracht van kritische burgers mooi illustreren.

Het zou geen LABO activiteit zijn als er niet bijzonder veel ruimte voor participatie en inbreng van de aanwezige deelnemers was. In kleine groepjes wisselden we uit wat we als burgers zelf konden doen rond enkele grote maatschappelijke uitdagingen.

De maatschappelijk scherpe interventies van artiesten Shishani, Spitler en Shi Sha maakten het helemaal af. Dank aan allen die deze dag mee mogelijk hebben gemaakt en we kijken al uit naar de volgende editie.


 02052016_Dekoloniseringsactie_CThadeu_WEB_58 02052016_Dekoloniseringsactie_CThadeu_WEB_60