You are here:

Terugblik – De klimaattop in Parijs: regeringen beloven, burgers doen!

IMG_0609-2

Vanuit LABO vzw hebben we lang toegewerkt naar de voorbije klimaattop in Parijs. Aan de hand van een theatervoorstelling en een reeks workshops stimuleerden we kritische reflectie en discussie over wat klimaatrechtvaardigheid betekent en welke obstakels we onderweg moeten overwinnen. Maar als op dat denkwerk geen actie volgt, dan verandert er niet. Daarom vonden we het belangrijk de 'A' van LABO ('Ageren') in praktijk te brengen.

2015-12-12 13.40.15-2

Sociaal laboranten namen deel aan drie acties in Parijs tijdens de klimaattop, terwijl anderen ook betrokken waren bij acties die in België plaatsvonden. Ondanks het actieverbod dat in Parijs gold voor de duur van de top, namen we deel aan een manifestatie tijdens het openingsweekend op 29 november en deden we mee aan twee acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in het kader van de Climate Games. LABO vzw steunde actief de affiniteitsgroep van de Green Crashers die een feestelijke doortocht maakten in een kantoor van ENGIE (het moederbedrijf van Electrabel). Op die manier kaartte de groep de hypocrisie van het bedrijf aan, omdat het enerzijds sponsor is van de klimaattop maar anderzijds blijft investeren in onduurzame energie als steenkool en kernenergie. In België organiseerden we ook een filmavond 'This Changes Everything' in samenwerking met Climaxi en Climate Express. 

En wat is er nu eigenlijk uit die klimaattop gekomen? Hoewel de klimaattop geen compleet fiasco was als die van Kopenhagen in 2009, is het resultaat al bij al toch zeer teleurstellend. De beloftes van de regeringsleiders zijn vaag en er zijn geen bindende engagementen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Bovendien besteedt het akkoord weinig aandacht aan zij die het hardst getroffen worden door de opwarming van de aarde. De nood om druk te zetten voor klimaatrechtvaardigheid blijft met andere woorden zéér groot. Om de actiebereidheid van onze overheden te compenseren, willen we kritische burgers wapenen om zelf de strijd voor klimaatrechtvaardigheid aan te gaan. Daarom moedigen we organisaties, scholen en andere groepen aan om onze participatieve workshop klimaatrechtvaardigheid te boeken.

Meer weten over de resultaten van de klimaattop in Parijs en wat dat concreet voor ons betekent? We ondersteunen op 21/1 ook een debrief met David Heller, David Dessers en Anneleen Kennis. Sociaal laborant Jeroen Robbe leidt het gesprek in goede banen. De activiteit is een organisatie van Masereelfonds en Climaxi.

De Green Crashers zouden ook na Parijs nog meer acties in petto hebben, volg hen op facebook!

Burgers die zelf ook willen doen vinden intussen inspiratie in onderstaande video met een overzicht van enkele van de vele acties van burgerlijke ongehoorzaamheid die georganiseerd werden door kritische burgers in Parijs.