You are here:

Stil protest tegen uitspraken gouverneur Decaluwé

P1090917

Roeselare – Vrijdag 5 februari hield het Wereldhuis in West-Vlaanderen haar nieuwjaarsreceptie. Die stond dit jaar in het teken van vluchtelingen. Toen gedeputeerde de Bethune (CD&V) het woord nam, hielden activisten van LABO vzw een stilteprotest. Ze pikken het niet dat de provincie het glas heft op een 'warm en solidair jaar', terwijl de gouverneur eerder deze week opriep vluchtelingen in de kou te laten staan.

 

De receptie komt er aan het eind van een week waar heel wat controverse was om de uitspraken van gouverneur Carl Decaluwé (CD&V). Hij riep burgers op om vooral geen voedsel meer te geven aan vluchtelingen. De gouverneur vindt dat dit de acties van de politiediensten bemoeilijkt en een ongewenst aanzuigeffect kan hebben.

 

P1090916De uitspraken van de gouverneur hebben bij heel wat solidaire burgers kwaad bloed gezet. Zo ook bij LABO vzw, een beweging voor kritisch wereldburgerschap. De organisatie meent dat de gouverneur van CD&V signatuur duidelijk het noorden kwijt is. Jeroen Robbe: "We willen de man graag herinneren aan waarden als naastenliefde en solidariteit. En was de hongerigen spijzen niet een van de werken van barmhartigheid?" 

 

Als kritische burgers willen ze niet alleen hun verantwoordelijkheid nemen om zich actief in te zetten voor een meer solidaire samenleving, maar ook het beleid kritisch onder de loep nemen. Ze klagen dat het beleid op alle niveaus de bal mis slaat door vooral te investeren in beveiliging, controle en het afschrikken van vluchtelingen in plaats van humane opvang voorop te stellen. Op die manier wordt angst gecultiveerd en solidariteit ondermijnd. 

 

De activisten benadrukken dat de actie niet tegen het Wereldhuis zelf gericht is dat wel belangrijke initiatieven neemt om wereldburgerschap te stimuleren. Maar als beleidsmakers hun verantwoordelijkheid niet nemen, moeten burgers daartegen in gaan. 

 

labo3Jeroen Robbe van LABO vzw kreeg in het Wereldhuis zelfs even het woord om de actie toe te lichten: "Europa bouwt steeds hogere muren, maar doet tegelijk amper inspanningen om de oorzaken waarom mensen op de vlucht slaan aan te pakken. Integendeel, we blijven bijdragen aan conflicten en toenemende armoede door onze wapenhandel, het stimuleren van klimaatverandering en vrijhandelsakkoorden die elders de lokale economie ontwrichten."

 

Activiste Esra Ozkan voegt toe: "We pikken het niet dat de provincie West-Vlaanderen zich enerzijds profileert als solidair en zich beroept op wereldburgerschap, maar anderzijds burgers ontmoedigt om die waarden in de praktijk te brengen. Solidariteit moet in de eerste plaats blijken uit daden, niet enkel uit mooie woorden." 

 

LABO vzw kondigt aan dat meer burgeracties zullen volgen als overheden op de verschillende bestuursniveaus verder weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen of proberen solidaire burgers stokken in de wielen te steken.

 

Onze boodschappen?

Statement 1 Statement 2 Statement 3 Statement 4 Statement 5 Statement 6