You are here:

Solidariteit met vluchtelingen

2015-09-04 17.35.40

Het jaar 2015 zal onder meer herinnerd worden als een jaar waarin Europa geconfronteerd werd met een grote vluchtelingenstroom en een nog groter dilemma: verhogen we de muren of reiken we de hand? De wissel tussen zomer en herfst werd gekenmerkt door een ongeziene golf van solidariteit van onderop, maar ook door heel tegenstrijdige boodschappen vanuit Europese beleidsmakers. Voor LABO vzw is het thema vluchtelingen en migratie bij uitstek een thema waar we vanuit de bril van kritisch burgerschap rond moeten in beweging komen. Enkele sociaal laboraten hielpen bij de inzameling van spullen voor de vluchtelingen in Calais en andere solidariteitsinitiatieven.

Solidariteit met vluchtelingen vertaalt zich voor ons op verschillende manieren: enerzijds rechtstreekse hulp verschaffen waar nodig, anderzijds door te werken aan bewustwording rond het thema. We plannen in de toekomst dan ook nog meer bewustwordingsacties rond het thema. Het is niet voor niets dat in onze missie sprake is van kritisch wereldburgerschap. We zijn er van overtuigd dat burgerschap en solidariteit het niveau van de natiestaat moeten overstijgen, willen we echt streven naar sociale rechtvaardigheid. Onrecht en uitsluiting zijn op mondiaal niveau verweven, dus moet ook onze strijd voor rechtvaardigheid even internationaal zijn.

Hier vind je een bijdrage van sociaal laborant Pieter Baets naar aanleiding van de opsluiting van Hassan Masoud die als niet-begeleide minderjarige in België terecht kwam. Op zondag 25 oktober ondersteunde LABO vzw in samenwerking met Lekker Gec een benefiet om de gerechtskosten van Hassan te helpen terugbetalen. Er werden onder meer films getoond van noborder initatieven en over de problematiek van gesloten asielcentra. Er werd inspirerende poëzie gebracht en een collage van Hassan vertelde ons meer over het leven in een gesloten asielcentrum. We ontvingen heel wat hartverwarmende reacties en veel financiële steun van de bezoekers die avond.