You are here:

Persbericht – Kritische burgers pakken koloniale verwijzingen in straatbeeld aan

ACTIE

Kritische burgers pakken koloniale verwijzingen in straatbeeld aan

Klik hier voor enkele foto’s. Een filmpje volgt op maandag via sociale media.

Dit persbericht fungeert tevens als uitnodiging voor onze actie op maandagnamiddag 2 mei in Gent (zie onderaan).

Actievoerders van LABO vzw hebben zaterdag  in meerdere Vlaamse steden straatnamen die verwijzen naar Leopold II vervangen door historische figuren die een rol hebben gespeeld in de strijd tegen het kolonialisme. Ze vinden het onaanvaardbaar dat het straatbeeld in 2016 nog steeds de koloniale rol van België niet nuanceert.

In Brugge, Oostende en Sint-Niklaas werden straten genoemd naar Leopold II van een nieuwe naam voorzien. De nieuwe namen verwijzen naar vaak weinig gekende historische personen die nochtans een belangrijke rol gespeeld hebben in ofwel het aankaarten van koloniale misdrijven of de strijd tegen het kolonialisme. Een hoogtepunt van de actie was het omdopen van de Leopold II tunnel in Brussel tot de Lumumba tunnel.

LABO vzw, een beweging voor kritisch burgerschap, heeft van het aankaarten van ons koloniale straatbeeld een symbolisch speerpunt gemaakt in haar strijd om ons denken te bevrijden. Als kritische burgers willen ze doen wat de overheid nalaat. In dit geval is dat een correct historisch beeld schetsen van onze koloniale voorgeschiedenis. De organisatie onderstreept dat het onmogelijk is een rechtvaardige politiek in het heden te voeren zonder begrip van het verleden.

Pieter Baets: “De officiële onafhankelijkheid van Congo in 1960, net zoals van andere landen in Afrika en elders, is slechts één stap in de strijd om dekolonialisering. De koloniale geest leeft nog steeds. Niet enkel in de economische verhouding met die landen, maar ook in onze manier van kijken naar een groot deel van de wereld.”

In Oostende werden de activisten opgepakt bij het overplakken van de Leopold II laan met een sticker die verwees naar Frantz Fanon, een boegbeeld van de wereldwijde strijd tegen kolonialisering. Hoewel bij die arrestatie een ladder in beslag genomen werd, zakten de activisten toch nog af naar Brugge waar eveneens een Leopold II-laan werd bevrijd. Pieter Baets: “Hoewel we ons niet laten ontmoedigen door een arrestatie, vinden we het toch bedroevend dat de politie wordt ingezet om verwijzingen naar een gewelddadig koloniaal tijdperk in stand te houden.”

Mireille Muller: “Onze publieke ruimte heeft talloze verwijzingen naar het koloniale verleden. Daarbij is zeer weinig aandacht voor de misdaden tegen de menselijkheid die toen verricht zijn. Om die reden willen we als kritische burgers overgaan tot actie. Van straat tot straat als het moet. Straatnamen wijzigen is slecht een begin, want ook heel wat standbeelden, monumenten en gebouwen verheerlijken nog steeds een zeer donkere pagina uit de Belgische geschiedenis.”

De actie vond plaats in aanloop naar een publieke actie in Gent op 2 mei. Die dag geeft LABO vzw in het kader van de eerste Dag van het Kritisch Burgerschap ook in die stad de Leopold II-laan een nieuwe naam en organiseert de groep een mars die eindigt bij ’t Moorken. Dat is het oudste koloniale monument dat de stad rijk is.

Contact: 

Nummer: Op zondag: 0498/787065 – Op maandag: 0476/916451

Info actie maandag – dit persbericht geldt als uitnodiging voor de actie op maandag!

Verzamelen om 16u aan Koningin Maria Hendrikaplein (voor Gent-Sint-Pieters)

Onze relevante Facebookpagina's:

https://www.facebook.com/events/213139442395244

https://www.facebook.com/LaboVzw

https://www.facebook.com/events/224263257947968/