You are here:

Persbericht: Gentse burgers dopen Leopold II-laan om tot Lumumba-laan

180117_Lumumbaday_STER_017

Gent, 17 januari 2018 – Een diverse groep burgers neemt het heft in eigen handen door in de Leopold II-laan in Gent nieuwe straatnaambordjes met daarop 'Lumumba-laan' te plaatsen. Ze doen dit in het kader van een landelijke actiedag waarbij de moord op Patrice Lumumba, de eerste premier van onafhankelijk Congo, herdacht wordt.

Het is niet de eerste keer dat in Gent actie gevoerd wordt rond de aanwezigheid van koloniale symbolen. Eerdere acties hebben wel tot politieke beloftes geleid, maar slechts zelden tot reële actie van het stadsbestuur. Daarom organiseren burgers zich deze keer zelf, gesteund door onder andere LABO vzw, beweging voor kritisch burgerschap, Hand in Hand tegen Racisme en academici.

Patrice Lumumba was een spilfiguur in de onafhankelijkheidsstrijd in Belgisch Congo. Hij was nadien ook de eerste democratisch verkozen premier van onafhankelijk Congo, voor hij er in 1961 werd vermoord. Een moord waarin ook betrokkenheid was van Belgische instellingen.

Jeroen Robbe: "Door Lumumba te eren met een straatnaam, maken we de fouten uit het verleden niet ongedaan, maar zetten we wel een problematische kijk op de geschiedenis een stukje recht. Het is een belangrijke symbolische erkenning van de kijk op de geschiedenis door de ogen van de gekoloniseerde die in opstand kwam."

Stephanie Collingwoode Williams is activiste en antropologe in opleiding. Ze beschrijft de voortdurende impact van de koloniale erfenis op mensen uit de Afrikaanse diaspora: "Mensen koloniseren is hun geschiedenis afnemen. Door die geschiedenis af te nemen, beroof je ze ook van hun verhaal. En daarmee van hun waardigheid. Wat overblijft is het verhaal van hun onderdrukking."

Stephanie beklemtoont het belang van het kennen van de eigen geschiedenis. Dat geldt voor mensen uit de Afrikaanse diaspora, maar even goed voor alle burgers van dit land. LABO vzw wijst ook op de noodzaak om als burgers de eigen geschiedenis kritisch te lezen als vertrekpunt voor een geëngageerd burgerschap vandaag.

Om die reden was het louter veranderen van de straatnaam niet voldoende en werd, met ondersteuning van historici, gewerkt aan een informatiebord dat beknopt zowel de achtergrond van het koloniale systeem onder Leopold II en nadien België schetst, als de figuur van Lumumba.

Op 17 januari verschijnen zowel de nieuwe naam als het informatiebord. Tegelijk worden burgers uitgenodigd om via een digitale brief het stadsbestuur te verzoeken de naamswijziging permanent te maken.

De activisten beklemtonen dat deze actie niet louter gaat om het verleden, maar wel over het ontwikkelen van een nieuwe blik om te kijken naar samenleven en diversiteit. Racisme vandaag is gebaseerd op dezelfde logica als het koloniale denken dat zijn wortels heeft in de tijd van Leopold II.

Stephanie onderstreept het belang van deze actie als deel van een ruimere strijd om de dekolonisering van de samenleving: "Dekoloniseren is nodig omdat we meerdere verhalen nodig hebben voor onze gedeelde identiteit. Vandaag dekoloniseren is nodig om de lezing van onze geschiedenis recht te trekken en van daaruit samen te streven naar rechtvaardigheid in het heden."


Deze actie is onderdeel van een landelijke actiedag, symbolisch op de datum van de moord op Patrice Lumumba. Andere acties vinden onder meer plaats in Brussel, Antwerpen, Leuven en Oostende. Een volledig overzicht vind je op www.dekoloniseer.be