You are here:

Op kamp met ecowarriors, queeractivisten en andere wereldburgers

Foto: Jongeren Milieu Actief (JMA)

In juli kwamen ruim 80 jongeren bijeen in Schotland voor het jaarlijkse zomerkamp van Young Friends of the Earth Europe. Tijdens hun “meest diverse evenement tot nu toe” legden de jonge milieuactivisten de nadruk op anti-oppression en de linken tussen verschillende strijden. LABO vzw ondersteunde hen met een aantal workshops. 

 

 

De meest diverse bijeenkomst tot nu toe

Elke zomer komen jongeren uit heel Europa samen op een kamp van Young Friends of the Earth Europa (YFoEE) om kennis en ervaringen uit te wisselen en banden te bouwen tussen de verschillende nationale groepen. Het was verfrissend om in Schotland naast de te verwachten blanke, (te) welbespraakte studenten ook wat andere gezichten te zien. 

YFoEE heeft een specifieke werkgroep rond “equity and interculturalism” met als doel het netwerk toegankelijk te maken voor een zo divers mogelijk publiek. De werkgroep is alvast voor hun eerste test geslaagd: het kamp was de meest diverse Friends of the Earth (FoE)-bijeenkomst tot nu toe. 

Foto: Jongeren Milieu Actief (JMA)

Foto: Jongeren Milieu Actief (JMA)

 

Inclusiviteit: meer dan statistieken

Uiteraard gaat inclusiviteit over meer dan mooie statistieken die aantonen dat ook jongeren met een etnisch-culturele minderheidsachtergrond, met een gemarginaliseerde genderidentiteit of die die uit armoede komen aan je kamp deelnemen. 

Een inclusieve organisatie kijkt kritisch naar haar eigen manier van werken en de manier waarop we (onbewust) minderheidsgroepen uitsluiten. Leden van zo'n organisatie zijn zich bewust van hun privileges en gaan hier verantwoord mee om.

 

Van aarzelen tot inzicht

Om de deelnemers aan het kamp hierin te ondersteunen, stonden er meerdere sessies rond onderdrukking, privilege en feminisme op het programma. De werkgroep “equity and interculturalism” faciliteerde een gewaagde sessie over onderdrukking, met de nadruk op racisme.   Emma, zelf een transgenderactiviste, gaf een vorming “trans 101”. Deelnemers uit Nepal, Mozambique, Maleisië en de Filipijnen deelden voorbeelden van solidariteit uit hun eigen context.  

LABO vzw faciliteerde o.a. een intro over Theater van de Onderdrukten. De theateroefeningen leverden treffende beelden op van onderdrukking en tijdens de discussies over privileges toonden de jongeren dat dit hun geen onbekend onderwerp was. 

Angst om foute dingen te zeggen en mensen te kwetsen maakten sommige deelnemers wat aarzelend. Maar de conclusies die werden getrokken, toonden een inzicht waar sommige van hun oudere, meer ervaren, FoE-collega's een voorbeeld aan zouden kunnen nemen! 

 

Solidaire actie aan lobbykantoor UK Oil and Gas

Halverwege het kamp onderbraken we de workshops met een praktische activiteit: een actie aan het lobbykantoor van UK Oil and Gas! Zoals Paulo Freire, grondlegger van Popular Education, benadrukte, maakt naast theorie en reflectie ook actie onderdeel uit van het leerproces:

“It is not enough for people to come together in dialogue in order to gain knowledge of their social reality. They must act together upon their environment in order critically to reflect upon their reality and so transform it through further action and critical reflection.” 

Ook tijdens de actie brachten we de lessen rond onderdrukking in de praktijk. Onze slogans en spandoeken focusten op een eerlijke transitie, in solidariteit met de werknemers in de oliesector. Met kleurrijke doeken, originele liedjes en veel enthousiasme was dit voor veel van de jonge deelnemers een positieve eerste ervaring met activisme. 

 

Meer kamp?

Bezoek de Facebookpagina van YFoEE voor meer informatie over en foto's van het kamp. Volgend jaar vindt het YFoEE-zomerkamp plaats in Groningen, in Nederland. Ook daar hopen we er weer bij te zijn!