You are here:

LABO vzw maakt mee beweging rond duurzame landbouw

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Beweging maken en bewegingen ondersteunen is een centrale doelstelling van LABO vzw. Op 28 mei hielp LABO vzw brainstorms faciliteren georganiseerd door sympathisanten van de Field Liberation Movement (FLM).

 

Civil disobedience is not our problem. Our problem is civil obedience. (Howard Zinn, historicus)

 

De setting

Op 28 mei werd in Dendermonde de rechtszaak hernomen tegen 11 activisten die in mei 2011 deel uit maakten van een grotere groep die geweldloos een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen 'bevrijdde'. De actie wekte een ongezien debat op, dat eigenlijk tot op heden gevoerd wordt.

Naar aanleiding van 28 mei was er een solidariteitsbijeenkomst aan het gerechtsgebouw, maar in de marge van de rechtszitting hebben sympathisanten van het Field Liberation Movement ook ruimte gemaakt voor de nodige debatten rond duurzame landbouw, kritische wetenschap en de nood aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Samen met mensen van onder meer Vredesactie en FIAN, heeft LABO vzw  deze discussies mee vorm gegeven. Voor meer foto's kan je hier terecht.


 

Het echte debat

Er is sinds de beruchte actie in Wetteren heel wat discussie geweest over het al dan niet geweldloze verloop van de actie en over de vraag of er in een democratie al dan niet plaats is voor deze vorm van protest. Hoewel die vragen een interessante discussie kunnen opleveren, lijken ze vaak vooral een afleidingsmanoeuvre om het niet over de kern van de zaak te moeten hebben.

De kern van de zaak is ons voedselsysteem: van de productiezijde over de distributie tot de individuele consument. De kern van de zaak is dit: de wereldbevolking gevoed krijgen en er voor zorgen dat boeren wereldwijd een eerlijk inkomen krijgen voor hun arbeid.

Het pleit tegen het academisch establishment dat ze dit debat de dagen na de feiten vooral niet wilde voeren en liever mee ging in het lichtzinnig kleven van labels gaande van criminelen tot terroristen op de activisten. Dat is beneden de academische waardigheid en getuigt van weinig kritische zin. Het pleit echter even hard voor de dissidente minderheid aan kritische wetenschappers die op dat moment reeds opstond om te relativeren: men hoeft het niet eens te zijn met de doelstellingen en methodes van de activisten, maar men moet op zijn minst gehoor hebben voor hun vragen en bezorgdheden.
 

Publieke Expertise Publique

Tijdens de eerste zitting, eerder dit jaar, kreeg de verdediging niet de kans om haar getuigen en bewijsmateriaal aan bod te laten komen. Uit protest stapten toen zowel advocaten als beklaagden op. Tegen de verstekveroordeling werd uiteraard verzet aangetekend, wat de nieuwe zitting verklaart.

Om te vermijden dat het echte debat opnieuw uit de weg wordt gegaan, hebben sympathisanten een Publieke Expertise gehouden. Het werd een combinatie van satirisch theaterstuk over het tribunaal, met serieuze interventies van die getuigen die oorspronkelijk door de rechtbank geweigerd werden.

De eerdere ervaringen hebben bij enkele sympathisanten van het FLM het idee doen ontstaan om een eigen versie van de rechtbank bijeen te roepen
 

Beweging maken – LABO's bijdrage

Waar in de voormiddag de centrale vraag was waar we nu staan, werd de namiddag gewijd aan het formuleren van een antwoord op de vraag waar we naartoe willen. Een centrale vraag als het op beweging maken aankomt. Facilitatoren van LABO vzw, Vredesactie en anderen hebben de namiddag begeleid aan de hand van onze 'leerboom' tool.

De leerboom is een klassiek instrument binnen de popular education traditie. Het helpt ons om een probleem systematisch en visueel overzichtelijk in kaart te brengen. We leren niet alleen de symptomen in kaart brengen, maar kijken ook naar de achterliggende overtuigingen die het probleem en de symptomen in stand houden. Wie verdedigt die overtuigingen en welke waarden en idealen kunnen wij daartegenover plaatsen? Vanuit deze idealen formuleren we eigen oplossingen. Zoals iedere tak aan een gezonde boom meer dan een oplossing heeft, hebben onze leerbomen meestal ook een groot aantal bladeren (oplossingen) per tak (symptoom van het probleem).

Er werden verschillende thema's in kaart gebracht: van GGO's, over politieke belangen tot privatisering van de universiteit. Het doel is duidelijk: kennis delen die een noodzakelijke voorwaarde is om beweging te maken rond duurzame landbouw en slow science.

There is no Event