You are here:

In actie voor klimaatrechtvaardigheid!

151129 Op weg naar Parijs!

Vandaag (29 november) werd wereldwijd het startschot gegeven voor acties naar aanleiding van de klimaattop in Parijs. Met LABO vzw werken we al maanden toe naar de klimaattop, onder andere met een workshop over klimaatrechtvaardigheid en When Things Heat Up, de forumtheatervoorstelling die later ook in een workshop gegoten werd. Als beweging voor kritisch burgerschap hechten we veel belang aan wat Paulo Freire omschrijft als een praxis: het samengaan van reflectie en actie. Waar de reflectie in de eerdere activiteiten centraal stond, verschuiven we nu even het zwaartepunt naar sociale actie.

Het zit klimaatactivisten echter niet mee deze dagen. Na het eerder verbod op acties in Parijs, bleek het ook in Brussel en Oostende niet mogelijk om legaal te demonstreren. Het officiële argument is dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In verschillende opiniebijdragen werd er echter al op gewezen dat veiligheidsoverwegingen geen belemmering zijn om kerstmarkten en andere meer commercieel ingestelde publieke evenementen gewoon door te laten gaan. Het een en ander wekt op zijn minst de indruk dat het veel beleidsmakers wel goed uitkomt om een kritische klimaatbeweging wat wind uit de zeilen te nemen. Insiders weten immers dat er nog steeds geen politieke wil is om de nodige maatregelen te nemen om gevaarlijke klimaatverandering af te wenden.

151129 Op weg naar Parijs!Daarom is en blijft protest nodig. Om die reden heeft een groep sociale laboranten, aangevuld met sympathisanten, besloten om alsnog naar Parijs te gaan. Ze namen er deel aan het vormen van een grote menselijke ketting. De actie moest een eerder aangekondigde klimaatmars vervangen. 

Wanneer de klimaattop vordert, plannen we nog meer acties om de nood tot 'klimaatrechtvaardigheid' onder de aandacht te brengen en de deelnemers aan de conferentie op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zonder de illusie te koesteren dat deze top met een ambitieus akkoord zal afsluiten. We gaan ervan uit dat we in de komende jaren verder een sterke beweging van onderop moeten uitbouwen om echt een geloofwaardige transitie van klimaatchaos naar klimaatrechtvaardigheid mogelijk te maken.

Een kritsch burger stelt de wereld kritisch in vraag. Dat betekent ook zij/hij kan beslissen om een verbod tot demonstreren naast zich neer te leggen. Burgerlijke ongehoorzaamheid heeft immers een belangrijke rol gespeeld bij alle belangrijke sociale verworvenheden die we vandaag als evident beschouwen. De komende weken wordt er opgeroepen tot meer acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in het kader van de klimaattop, onder de vorm van 'climate games'. Hier lees je er alles over. Wij zijn alvast geprikkeld, en jullie spelen toch ook?

29nov129nov5

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 2 december nodigen we jullie graag uit voor een première van This Changes Everything van Naomi Klein en Avi Lewis. Tijdens deze filmavond, in samenwerking met Climaxi en Climate Express

Wat vooraf ging…

  • Workshops klimaatrechtvaardigheid

Ook na de klimaattop blijven we onze workshop klimaatrechtvaardigheid aanbieden aan groepen (organisaties, actiegroepen, scholen) die interesse hebben in een collectieve verkenning van het thema en wat wij zelf kunnen doen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Probleemboom brainstorm Brainstorm KR Beeldentheateroefening

 

 

 

 

 

 

 

 

  • When Things Heat Up

Samen met Intal en U Move 4 Peace werkten we aan een forumtheatervoorstelling over de dilemma's waar je als bezorgd burger/geëngageerd activist mee geconfronteerd wordt als je rond klimaatverandering werkt. Zoals gebruikelijk bij forumtheater krijgt het publiek na een eerste doorloop van het stuk de kans om nieuwe strategieën uit te proberen om het verhaal een betere afloop te geven. Een zoektocht naar andere handelingsperspectieven die ook in het echte leven van pas komt. Want zoals de grondlegger van de methode, Augusto Boal het zei: dit theater is een repetitie voor de werkelijkheid!

DSC03271 - Image Climate Crisis (again)