You are here:

Het milieu? Eerst een dak boven mijn hoofd!

vluchtelingen Friends of the Earth Europe

vluchtelingen Friends of the Earth Europe

Tijdens de eerste week van juli nam LABO vzw deel aan de INTEGREEN-training van Friends of the Earth Europe (FoE Europe) in Oostenrijk. De nadruk lag op de intersectie tussen vluchtelingen en het milieu en hoe dit vanuit het activistisch milieuperspectief van FoE Europe opgenomen zou kunnen worden in de werking. 

Een milieuorganisatie die zich om vluchtelingen bekommert? “Since 2009, an estimated one person every second has been displaced by a disaster, with an average of 22.5 million people displaced by climate- or weather-related events since 2008”, zeggen de Verenigde Naties. Goed gezien van FoE Europe!

 

 

Vertrekken vanuit de persoonlijke leefwereld

Gedurende de training waren we te gast in een woongemeenschap van een 40-tal jonge vluchtelingen tussen de 13 en 18 jaar die, zij het onder begeleiding, zelf instonden voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. De week bestond uit een mix van activiteiten met onze gastheren en inhoudelijke discussies, soms enkel met de deelnemers van de training en soms ook met enkele bewoners van de gemeenschap. 

Zo hebben we niet alleen de jonge vluchtelingen, of “the guys”, persoonlijk beter leren kennen, maar ook een inzicht gekregen in wat hen vooral bezighoudt bij aankomst in een nieuw land met een nieuwe realiteit. Het milieu is dan begrijpelijk niet een van de eerste dingen die voorrang krijgt – onderdak, eten en de lokale taal leren wel. Belangrijke feedback die we als deelnemers mee hebben mogen nemen. En, het belang van vertrekken vanuit de persoonlijke leefwereld en ervaringen van mensen is hier nog eens bevestigd!