You are here:

Gentse trapkracht stopt TTIP & CETA

LABO stopt TTIP en CETA2

Op 20 september 2016 was het tijd om de A van LABO (ageren of overgaan tot sociale actie) nog eens te beleven. Samen met Climate Express vertrok LABO met de fiets vanuit Gent naar Brussel om te betogen.

We kwamen met duizenden (9.000 volgens de politie, 15.000 volgens de organisatie) op straat om te betogen tegen TTIP en CETA, de vrijhandelsakkoorden tussen enerzijds de Europese Unie en anderzijds de VS en Canada. Heel veel middenveldorganisaties kwamen er samen: landbouwers, mutualiteiten, ngo’s, vakbonden, consumentenorganisaties … Ergens in deze hoop bevonden er zich enkele vlaggetjes met de boodschap "ook LABO zegt nee". 

Het werd een zeer kleurrijke, luidruchtige maar ook gemoedelijke manifestatie. Aan het einde van de optocht volgde een flashmob op het Schumanplein. Eind oktober zou TTIP gekelderd zijn en met CETA loopt het ook niet lekker. Hoera!