You are here:

Francken onderbroken door broodnodige andere stem in het vluchtelingendebat

selectie-1

Gisteren verstoorden actievoerders een lezing van Theo Francken aan de universiteit van Gent. Ze pikken het niet dat de staatssecretaris en zijn aanhangers zich verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting, terwijl de stem van vluchtelingen zelf gecensureerd wordt.

There's really no such thing as the 'voiceless'. There are only the deliberately silenced, or the preferably unheard. (Arundhati Roy)

De actievoerders waren eerder ook betrokken bij vorige acties in Gent, toen staatssecretaris Theo Francken kwam spreken op uitnodiging van een andere studentenorganisatie. In beide gevallen gaat het niet om een tegensprekelijk debat maar om een monoloog waarin de staatssecretaris zonder weerwoord zijn visie op het migratie- en vluchtelingenvraagstuk uit de doeken doet.

Dat eerdere acties, in het bijzonder die aan de VUB van afgelopen week, als ondemocratisch of tegen de vrije meningsuiting bestempeld worden, weerleggen de activisten met klem. Ook nu weer beschuldigde Theo Francken de actievoerders ervan anti-democratisch te zijn, maar in hun ogen keert hij de realiteit net om.

selectie-1Rosa, een van de activisten getuigt: “Terwijl de staatssecretaris telkens opnieuw een platform aangeboden krijgt om zijn visie op vluchtelingen uit de doeken te doen, worden getuigenissen van vluchtelingen geweerd. Niet omdat ze geen stem hebben, maar omdat hun stem in het debat wordt ontnomen. Een zoveelste vorm van geweld waarmee vluchtelingen op zoek naar een veilig onderkomen in dit land geconfronteerd worden.”

Een groot deel van de zaal kon de onderbrekingen niet appreciëren. Er werd bij moment agressief gereageerd en er werden slogans gescandeerd om de getuigenissen te overstemmen.

Ook na de lezing was Sofie, die ook een brief voorlas, zeker van haar stuk: “We wisten op voorhand dat Theo Francken een thuismatch zou spelen bij het KVHV. Maar dat mag kritische burgers niet afschrikken om te doen wat moet gebeuren: op een authentieke manier solidariteit betuigen met vluchtelingen. Wie hun verhaal ook nu weer zo nodig het zwijgen moest opleggen, laat op een trieste manier het ware gelaat van dit beleid zien: het is kil en stelt grenzen boven mensen. Daar leggen we ons niet bij neer.”

selectie-2Dat de actie niet door iedereen geapprecieerd zou worden, was op voorhand al duidelijk. Al kwamen achteraf veel steunbetuigingen binnen van burgers die niet op het debat waren maar opgelucht waren om een tegengeluid te horen.

De groep wijst er op dat wie in de jaren '50 pleitte voor een eind aan de segregatie in de VS met even vijandige reacties geconfronteerd werd als wie nu opkomst voor de rechten van vluchtelingen. Ook toen koos men voor directe actie die volgens Martin Luther King een reeds bestaande spanning zichtbaar maakt zodat die niet langer kan genegeerd worden.

De activisten garanderen dan ook dat dit niet de laatste actie zal zijn. Zo lang het beleid ongewijzigd is en echt debat wordt geschuwd, beloven ze een broodnodig tegenverhaal te brengen.

Ter info: de voorgelezen teksten plukten we van de website van een andere actiegroep die zeker uw steun verdient: Getting The Voice Out. Zij waren niet betrokken bij de actie zelf maar leveren belangrijke inspanningen om de schrijnende verhalen achter de muren van gesloten asielcentra ook naar buiten te brengen.

Gebruikte foto's: enkel te gebruiken mits vermelding copyright Frederik Sadones. Contacteer ons voor een versie in hogere kwaliteit.