You are here:

Elders over LABO vzw

elders!

Sinds we erkend zijn als sociaal-culturele beweging afgelopen januari, schakelden we een versnelling hoger. Meer en meer mensen vinden hun weg naar onze organisatie en zijn enthousiast over kritisch burgerschap. Iets wat ons veel plezier doet! De nieuwsgierigheid naar wat kritisch burgerschap betekent, groeit dan ook. In het voorbije voorjaar werden we enkele keren aangesproken voor een interview. We danken Graffiti vzw en Sociaal Werk Actueel om met ons in gesprek te gaan en voor de fijne bijdragen die ze publiceerden!

Uittreksel uit het interview van Sociaal Werk Actueel met onze medewerker Jeroen Robbe:

"We willen burgers op een kritische manier de wereld leren lezen. Er is nog veel analfabetisme als het aankomt op het lezen van de samenleving."

Ontdek het volledige artikel in het eerste nummer van Sociaal Werk Actueel.

Uit het stuk 'Power to the people' door Graffiti vzw:

[LABO vzw] is een organisatie waar creativiteit en engagement elkaar ontmoeten. Met Pedagogiek van de Onderdrukten van Paulo Freire als bijbel, wakkeren de sociaal laboranten kritisch burgerschap aan. Ze kaarten actuele thema’s zoals de vluchtelingenpolitiek, dekolonisatie of de klimaatsverandering aan met inventieve protestacties.