You are here:

Climate Hotline tijdens #WarmsteWeek

Labo_hotline_algemeen

Warm, warmer, warmst, heet. Tijdens de warmste week gooien we een “Climate Hotline” open om enkele politici wakker te schudden: de aarde warmt gevaarlijk op en hun gebrek aan daadkracht maakt een rechtvaardig klimaatbeleid onmogelijk. Op woensdag 19 december, donderdag 20 december en vrijdag 21 december richten we ons telefoonbombardement telkens op een andere beleidsmaker. Als bezorgde en verontwaardigde burgers laten we beleidsmakers weten dat we meer ambitie en daadkracht verwachten. Samen houden we de lijn op de kabinetten gloeiend heet! “On est plus chaud que le climat.” #WarmsteWeek

DAG 2 – donderdag 20 december, bel vandaag het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Voor algemene tips, zie hieronder bij het stukje voor gisteren, toen we massaal belden naar Joke Schauvliege. Vlaanderen blinkt niet uit in klimaatambitie. De N-VA lijkt de spil achter het blokkeren van meer ambitieuze klimaatdoelstellingen. Om die reden kiezen we met de #ClimateHotline voor Geert Bourgeois, als hoofd van de Vlaamse regering en bekend N-VA gezicht om een dag lang gebeld te worden. Wie niet graag belt, kan ook een e-mail sturen naar kabinet.bourgeois@vlaanderen.be of via sociale media @GeertBourgeois aanspreken.

Wie wil kan de vragen van gisteren (onder Joke Schauvliege) hernemen. Enkele specifieke vragen die je kan meenemen in je gesprek met het kabinet Bourgeois:

(1) België stemde tegen de duurzame energie EU-richtlijn. Wat was de rol van de Vlaamse regering hierin?

(2) Op welke manier wenst de minister-president gehoor te geven aan het duidelijk signaal van 75.000 bezorgde en boze burgers die willen dat de klimaatuitdaging eindelijk serieus genomen wordt.

(3) Beseft de minister-president dat het beperken van de ambitie tot de huidige maatregelen onvermijdelijk zullen leiden tot een opwarming van de aarde met meer dan 2°C met catastrofale gevolgen? Waarom verdedigt hij dan keer op keer publiekelijk voorlopig geen hogere doelstellingen aan te nemen?

(3) Wat houdt N-VA tegen om meer in te zetten op een rechtvaardig klimaatbeleid? Mogen we van de partij meer ambitie verwachten in haar programma voor de volgende verkiezingen?

Je kan het gesprek eindigen met de zin: “Ik eis als burger een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid.”

DAG 1 – woensdag 19 december, bel vandaag het kabinet van Joke Schauvliege.

Hoe pak je het telefoongesprek aan?

Verontwaardigd over het gebrek aan klimaatbeleid? Wij ook! Als burgers mogen we onze beleidsmakers gerust tot de orde roepen. Wees vastberaden maar blijft steeds beleefd aan de telefoon. Hieronder stellen we enkele vragen voor die je in het gesprek met de kabinetsmedewerker kan stellen.

(1) Waarom onderschreef ons land de klimaatambities van de meest recente klimaattop (Katowice) niet? Wat is de rol van Vlaanderen hierin?

(2) Wat is de minister van plan om te doen met het signaal van de 75.000 burgers die voor een krachtdadig klimaatbeleid op straat kwamen?

(3) Welke maatregelen plant de regering om zonder verder oponthoud in te zetten op een volledige afbouw van fossiele brandstoffen?

(4) Hoe wil de minister vermijden dat de maatregelen ten koste gaan van de zwakkere schouders en welke sociale correcties zijn er voorzien? Op welke manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor de historische klimaatschuld die we als Vlaanderen mee opbouwden ten opzichte van het globale Zuiden?

Je kan het gesprek eindigen met de zin: “Ik eis als burger een daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid.”

Nog enkele tips:

Heb geduld! Je belt niet naar een call centre, dus soms is de lijn bezet. Afhankelijk van je toestel kan je dan de mededeling krijgen dat de lijn bezet is en je later opnieuw moet proberen of gaat de telefoon gewoon over en duurt het even voor opgenomen wordt of je (automatisch) van de lijn gegooid wordt. In dat geval probeer je gewoon wat later opnieuw. Geen tijd meer of schrikt telefoneren je af?  Je kan het kabinet ook bereiken via e-mail: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, op die manier volgt er ook een schriftelijk antwoord. Hou ons op de hoogte van eventuele telefonische of geschreven reacties.