You are here:

Circles 4 Change op midwinter – een verslagje door David

2015-12-21 21.02.54

 

De tweede Circles 4 Change was een geslaagde avond met voldoende belangstelling van bekende en nieuwe gezichten. De aangename openingsoefeningen aangeboden door Cathia vanuit de Laban bewegingsleer zorgden ervoor dat ons lichaam opgewarmd en onze mindset klaargestoomd waren voor een vrucht-volle avond. Pieter belichtte op ervaringsgerichte wijze het thema intercontextualiteit en roots. We gingen na welke invloed onze voorouders hebben op onze huidige levenskeuzes en de manier waarop we in het leven ageren. Tijdens de deelrondes in kleine groepjes en in de grote cirkel viel het op dat de meesten niet ver terug konden gaan in hun stamboom. Voor sommigen was de link tussen maatschappelijk engagement of kritisch burgerschap en hun voorouders duidelijk, voor anderen misschien minder.

2015-12-21 20.32.50-22015-12-21 21.02.032015-12-21 20.23.38

Tijdens het tweede deel van de avond stonden we stil bij de langste nacht en het begin van de winter. We dompelden ons onder in een meditatief en belichaamd midwinter ritueel vanuit verbindingswerk. Lichten werden gedoofd en via een begeleide ademhaling en visualisatie voelden we wat donkerte kan betekenen, waar we het moeilijk mee hebben in ons persoonlijk leven en op mondiaal niveau. De nadruk lag op empathische resonantie vanuit groepsverbinding, het durven open staan voor datgene wat we allen gemeenschappelijk dragen tijdens moeilijke tijden. Tegelijk aanschouwden de donkerte ook als een plek van waaruit nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan, hoe datgene wat moeilijk is een vruchtbare bodem kan zijn voor verandering. Het midwinterkeerpunt kan beleefd worden vanuit Joanna Macy’s visie op ‘De Grote Ommekeer’, een historisch kantelpunt van een industriële groeimaatschappij naar een duurzame beschaving. Tijdens het ritueel gebruikten we de geboorte van het nieuwe licht en het langzaam langer worden van de dagen als een vonk van actieve hoop voor een wereld in verandering. Ieder van ons lichtte zijn/haar kaars en sprak uit wat gezegd wilde worden, een hartverwarmend moment waarvoor dank.

David

There is no Event