You are here:

Burgers solidair met vluchtelingen

20170127-DSC_3991

Solidariteit in de praktijk: kritische burgers op de bres voor vluchtelingen #HumanChain

Snij vandaag de dag thema’s als ‘vluchtelingen’ of ‘migratie’ aan en vele gezichten kleuren somber. Bij de een overheerst angst voor de onbekende, bij de ander onmacht om zelf een verschil te maken. Het debat in de media en politieke arena wordt gekenmerkt door ‘flink taalgebruik’ en een retoriek die het draagvlak voor een solidair en gastvrij beleid ondermijnt.

Op zondag 21 januari toonden enkele duizenden burgers de kracht van een ander verhaal dat in de marge van dit mainstream discours opgang maakt. Ze vormden een menselijke ketting om een aangekondigde politieactie ter hoogte van het Maximiliaan park mogelijk te maken. Vanuit LABO vzw namen een handvol mensen deel, die ook gehoord wilden geven aan de oproep. We vroegen hen waarom ze wilden deelnemen, wat ze tijdens de actie hebben gezien en met welk gevoel ze naar huis gingen.

Ingriet: "Ik had via facebook afgesproken met mensen van het Leuvense opvangplatform, die ik nooit eerder live had gezien. Er was ook een dame die aangaf op voorhand niet alleen te durven gaan. Ze benadrukte niet eens links te zijn, zoals het cliché wil, maar gewoon een mens die elke dag vanuit Leuven met de auto naar Brussel gaat werken. Zoals zovelen. Alleen vond ze het 'niet kunnen' dat mensen in de kou de nacht moeten doorbrengen en dus is ze beginnen mensen in haar huis opvangen. Zonder meer. Ze genoot van het samen zijn met medestanders en vertelde dat niemand van al haar connecties op facebook ook maar één keer een post van haar over het initiatief leuk vond. Dat denk ik, is wat dit event deed: verbinden."

Ramona: “Klopt, het was verfrissend hoe weinig politieke kleuren, vakbondsvlaggen of andere aan groepen gelinkte symbolen er waren. Dit voelde meer als een echte burgerbeweging dan een poging van groepen om vooral de eigen agenda en eigen vlag voorop te zetten. Daardoor was er ook geen nood om te kijken waar je staat en kwamen mensen makkelijker in gesprek. Iedereen was er met dezelfde duidelijke boodschap.”

Ingriet: “Akkoord, het was fijn om te zien dat mensen van overal kwamen met hetzelfde doel. En ja, ik ben bang dat dit initiatief zal gekaapt worden, en het dan omver geblazen wordt door partijen. En ja, ik ben bang dat het initiatief steunt op enkelingen die systematisch overuren draaien en dat burn-outs dan om de hoek loeren. Maar elke dag dat er 350 mensen niet in de kou moeten slapen en niet opgepakt worden omdat ze volgens sommigen op de verkeerde plaats zijn, die telt.”

Pieter: “Zo is dat. Ik zag véél vastberaden mensen. Mensen die ook heel bewust waren van wat er speelt. Dat vlaggen en partijpolitieke tekens zo goed als ontbraken, maakte me ook blij. Ik nam zelf deel aan de actie om een signaal te geven. De mensenketting was symbolisch heel mooi. En ze was minstens deels effectief: de aangekondigde politieactie werd afgeblazen. Wat echt een verschil maakt is dat dankzij deze actie opvang van mensen zonder papieren bij gastgezinnen mogelijk werd. Deze spontane solidariteit van een groot aantal burgers haalde even de bovenhand in het vluchtelingendebat.”

Ramona: “Ik woon zelf niet in Brussel, dus nachtelijke opvang bieden was geen optie. Maar deze actie bood me de kans om zelf toch iets te doen voor mensen zonder papieren die daar zijn. Ik vond het belangrijk aanwezig te zijn, omdat het aantal mensen dat opdaagt er echt toe doet. Deze actie toont mooi aan dat je met veel mensen effectief iets fysiek kan doen, een echt verschil maakt.”

Pieter: “Ik ging naar huis met een goed gevoel. Het gevoel dat er iets in beweging is gezet dat niet zomaar gestopt kan worden. Nu nog wat meer Nederlandstaligen zien te mobiliseren!"

Een nieuw solidair verhaal schrijven is een werk van lange adem. Maar acties als deze “human chain – human challenge” bieden hoop. Ze tonen dat kritische burgers een verschil kunnen maken. Als ze zich organiseren, samen en van onderop. Op vindt er een grote anti-racistische mobilisatie plaats in Brussel. Met LABO vzw zullen we alvast opnieuw van de partij zijn!