You are here:

Sociaal Laboratorium

Een sociaal laboratorium? Leg uit.

Sluit je aan bij actiewerkgroep

Tuinier mee

Blog door en voor sociaal laboranten

Wandelaar, er is geen weg. De weg die maak je al wandelend.

– Antonio Machado

Sociaal Laboratorium
Als letterwoord staat LABO voor “Leren, Ageren, Bewegen en Organiseren”. Deze vier woorden vatten onze filosofie mooi samen.

plain_symbols (halve grootte)

Leren
Leren staat centraal bij LABO vzw. In onze vormingen en workshops vertrekken we uit de leefwereld en concrete ervaringen van deelnemers. Onze methode is sterk geïnspireerd op de dialogische leermethode van Paulo Freire. Het is een ervaringsgericht, groepsgericht en non-formeel leren. Interactieve oefeningen, creatieve brainstorms en discussies en spelen zijn heel belangrijk bij dit non-formeel leren. De begeleiders bouwen de nodige momenten van kritische reflectie in.

Ageren
Bij LABO vzw leren we niet ‘om te leren’. Onze educatieve workshops hebben empowerment en emancipatie tot doel, zowel individueel en collectief. Het is geen steriel onderwijs, maar onderwijs dat moet leiden tot sociale actie en maatschappelijke verandering, of het nu is op grote of op kleine schaal.

Bewegen
LABO vzw wil mensen in beweging brengen. Dit kan je op twee manieren, beiden correct interpreteren. Enerzijds willen we letterlijk mensen aanzetten om bij te dragen aan verandering, in hun eigen leven of in de samenleving, waarbij we ook bestaande sociale bewegingen willen versterken. Hoe meer beweging, hoe liever! Anderzijds krijgt bewegen ook een belangrijke plaats binnen onze workshops. We werken niet met statische leslokalen, maar met dynamische oefeningen waar rollenspelen, bewegingstheater e.d. een belangrijke plaats krijgen.

Organiseren
Beweging maken alleen is niet voldoende, we hebben ook belangrijke tools nodig om ons te kunnen organiseren. Zonder organisatie verdwijnt iedere beweging opnieuw als een rimpeling op het wateroppervlak.

Sociaal laboratorium
De naam LABO vzw doet ook meteen denken aan een laboratorium. Ons laboratorium is echter meer een sociaal dan een wetenschappelijk laboratorium. We willen een plaats bieden voor kritische reflectie en sociaal experiment. Kunnen we vandaag de wereld nog veranderen? Wij geloven alvast van wel. Maar het gebeurt stap voor stap. En omdat de blauwdrukken van vroeger weinig perspectieven bieden vandaag, nemen we graag een stapje terug. We stellen je de vraag hoe jij de wereld, hoe jij jouw eigen leven wil veranderen. Dan zoeken we uit hoe dat kan. We oefenen. We experimenten met transformeren. We experimenteren om te transformeren!

Laat het borrelen!
Iedereen kent het beeld van de borrelende, rokende proefbuis uit het laboratorium.
Ook wij hopen het te laten borrelen. Een mooie metafoor die aantoont dat verandering van onderop komt. Je hoeft geen minister, manager of officier te zijn om een impact te hebben om de wereld rondom jou. Samen kijken we hoe we machteloosheid ombuigen in daadkracht. We laten het borrelen. Pure chemie!
Misschien volgt wel een explosie aan creatieve ideeën die effectief beweging brengt!

Word Cloud Sociaal Laboratorium

Sluit je aan bij actiewerkgroep

Tuinier mee

Blog door en voor sociaal laboranten