You are here:

Sluit je aan bij de actiegroep

Sluit je aan bij de actiewerkgroep. Just do it!

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
LABO gaat over tot actie

Engagement op jouw maat

Just do it

Zonder sociale actie, geen sociale verandering. En verandering is broodnodig. Of het nu gaat om klimaat, vluchtelingen, armoede of eender welk ander thema waar het beleid faalt om sociale rechtvaardigheid te creëren.

LABO gaat over tot actie

Het voorbije jaar waren we betrokken bij verschillende acties:

Als beweging voor kritisch burgerschap geloven we niet alleen dat actie broodnodig is. We zetten het woord ook om in daden. Actie én reflectie staan centraal in ons werk. Ons vormingswerk is erop gericht de wereld te lezen en vanuit dat beter begrip komen we in actie. Met LABO vzw steunen we bewegingen die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en actief zijn in de strijd tegen klimaatverandering, racisme, seksisme …

Engagement op jouw maat

Kies voor rechtvaardigheid. Ergens moet je een rode lijn trekken. We sluiten geen compromissen die niets veranderen aan de grond van het onrecht dat we bestrijden. Hervormingen moeten fundamenteel zijn en die boodschap dragen onze acties ook uit. Wij geloven in het opbouwen van #PeoplePower met als doel #SystemChange!
Kies voor strategie. Met de actiewerkgroep willen we inspelen op de actualiteit en onrecht aan de kaak stellen. Maar daarnaast willen we ook samen kijken rond welke thema’s we een langere tijd aan de slag gaan. Verandering komt er niet van vandaag op morgen. Succesvolle acties zijn acties die strategisch worden opgebouwd. Want uiteindelijk gaat het over dingen bereiken: stap na stap een weg zoeken van onderdrukking naar collectieve bevrijding. Na onder meer onze actie wil de stad Gent infopanelen plaatsen bij het koloniaal erfgoed.
Kies voor innovatie en creativiteit. Nieuwe tijden maken nieuwe actievormen noodzakelijk. We geloven in een brede waaier aan actievormen: onvoorspelbaar, kleurrijk én effectief.
Kies voor durf. Als wet onrecht wordt, is verzet een plicht. Burgerlijke ongehoorzaamheid is voor ons ook een daad van kritisch burgerschap. Als het leven van mens en planeet op dagelijkse basis verstoord wordt door een economisch en politiek systeem dat gebaseerd is op uitbuiting mogen acties ook al eens verstorend zijn. Onze acties gaan dan ook van het symbolisch hertekenen van het verhaal tot directe acties die zich rechtstreeks richten op de wortels van het probleem.
Kies voor jezelf. We willen het alternatief belichamen. Daarom streven we naar een zo horizontaal mogelijke manier van werken: ieders inbreng wordt geapprecieerd. We hebben allemaal talenten die kunnen bijdragen aan de strijd voor de wereld van morgen. Binnen onze eigen grenzen vinden we allemaal een plek in dit verhaal. We kunnen zowel trekkers, ondersteuners als gelegenheidsactivisten gebruiken. Elk engagement, op maat van jouw mogelijkheden, is welkom. Want verandering komt van onderop.

Just do it

En jij? Blijf niet steken in verontwaardiging, maar kom met ons in actie. Contacteer ons. Vandaag nog. Stuur een e-mail naar actie@labovzw.be en word deel van de verandering. Just do it!

[/av_textblock]