You are here:

Dag van kritisch burgerschap

 

De Dag van het Kritisch Burgerschap is een vaste waarde voor LABO. Jaarlijks verdiepen we ons in een thema samen met actiegroepen en andere geïnteresseerden. De Dag van het Kritisch Burgerschap krijgt elk jaar een andere invulling. Denk aan workshops, panelgesprekken, performances, gesprekcirkels, ontmoetingsmomenten,… 

Geïnspireerd raken door de DVKB 2022?

Vele actiegroepen, burgerbewegingen en middenveldorganisaties lopen verloren in de grijze zone tussen een volledige horizontale structuur zonder richting en een verticale organisatie met een sterke hiërarchie. DVKB 2022 zoomde in op alternatief leiderschap en CATU, de Ierse huurdersvakbond kwam langs om hun manier van organiseren met ons te delen. Samen ontdekten we het spanningsveld tussen individueel en collectief leiderschap, daagden we de traditionele hegemonische modellen uit en gingen we in verschillende workshops  op zoek naar alternatieve vormen van leiderschap.

Aankomende activiteiten

There is no Event

Afgelopen activiteiten