Organiseren tegen de crisis

Een eigen actie organiseren? We helpen je op weg!

(Nieuw!) Is er een betere dag dan 1 mei (strijddag!) om tips en inzichten te delen rond het opzetten van sociale actie? Op deze nieuwe pagina verzamelen we een reeks actiehandleidingen (zowel meer recente als enkele exemplaren uit de oude doos). Heb je zelf nog digitale versies van actiehandleidingen om hierop te gooien? Contacteer ons! Ook papieren versies die je kwijt wil zijn welkom voor onze bibliotheek.

Tip: lees ook even deze vijf tips voor als je aan de slag wil met burgerlijke ongehoorzaamheid.

Leerkrachten of vormingswerker met interesse in kritisch burgerschap?

Inzetten op kritisch burgerschap is een speerpunt van onze werking. Maar we beseffen dat vragen over burgerschap ook in het onderwijs leven. Wat bedoelen we met kritisch burgerschap? Op welke manier kan je rond dat burgerschap werken in de klas? Hoe scherp je de vaardigheden van leerlingen aan? We willen de komende tijd nieuwe manieren verkennen om hierover op een laagdrempelige manier uit te wisselen. Een eerste poging is via deze nieuwe facebookgroep die gericht is op alle onderwijzers, jeugdwerkers en vormingswerkers met interesse in het thema. In de groep kunnen vragen gesteld worden en werkvormen en lespakketten uitgewisseld.

We realiseren ons dat facebook een commercieel bedrijf is en wellicht niet voor iedereen een wenselijk platform. We staan open voor alle suggesties, maar zien dat dit dan ook als een eerste stap.

Verantwoordelijke Vorming en Vrijwilligerswerking – 70%

LABO vzw is op zoek naar een Verantwoordelijke Vorming en Vrijwilligerswerking om het team te versterken. We streven naar een inclusieve en diverse werking en moedigen je aan te solliciteren, ongeacht je gender, genderidentiteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, ziekte of handicap.

 

Hoedanigheid

Het betreft een deeltijdse job van 70%. Je kan een dag per week thuis werken.

 

Duur

Contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel mogelijk.

 

Je taken

 

Verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking

 • Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers en voert intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers.

 • Je onderhoudt de contacten met vrijwilligers.

 • Je plant en organiseert de jaarlijkse vrijwilligersactiviteiten.

 • Je neemt signalen van de vrijwilligers mee om de vrijwilligerswerking verder te ontwikkelen.

 • Je coacht en ondersteunt de vrijwilligers.

 • Je waakt over een gezellige en toegankelijke ontmoetingsplek in ons LABO gebouw.

 • Administratieve opvolging vrijwilligerswerking

  • Je houdt de contact- en email lijsten up-to-date.

  • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de (vervoers)onkostenvergoeding van vrijwilligers.

 

Verantwoordelijk voor de vormingen

 • Je geeft en organiseert vormingen op maat.

 • Je volgt de contacten op met de vorming aanvragers.

 • Je coacht vormingswerkers in het geven van vormingen.

 • Je doet intake met nieuwe vormingswerkers en bekijkt met hen welke extra trainingen ze nodig hebben.

 • Je volgt de werking van de vormingswerkgroep op en brengt vormingswerkers geregeld samen.

 • Je waakt erover dat het vormingsaanbod up-to-date blijft en gepromoot wordt.

 • Je bouwt mee een database voor vormingsmethodieken uit en denkt na over de ontsluiting en verspreiding van methodieken en resultaten naar de buitenwereld toe.

 • Administratieve en logistieke opvolging

  • Je houdt de contactenlijst van de vormingswerkers up-to-date.

  • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de (vervoers)onkostenvergoeding van de vormingswerkers.

  • Je beheert de stock van kantoor- en workshopmateriaal en vult die tijdig aan.

  • Je maakt facturen op en volgt betalingen op.

  • Je volgt de LABO-infomail op.   

 

Je profiel

 • Je kan je vinden in de missie en visie van LABO vzw: http://labovzw.be/missievisie

 • Je hebt ervaring in een of meerdere van de hierboven opgelijste taken.

 • Je bent vertrouwd met participatief en emancipatorisch vormingswerk.

 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.

 • Je bent goed georganiseerd en nauwkeurig.

 • Je kan je flexibel opstellen.

 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief.

 • Je kan zelfstandig functioneren maar bent ook een teamspeler.

 • Je werkt graag in een zelfsturend team. Horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking draag jij hoog in het vaandel.

 

Pluspunten

 • Je getuigt van de kritische geest die we via ons werk in de samenleving willen stimuleren.

 • Je hebt interesse in de andere domeinen van LABO vzw: acties, procesbegeleiding, faciliteren, inhoudelijke kennis opdoen rond kritisch burgerschap, sociaal-ecologisch tuinieren, enz.

 • Je bent bekend met basisbegrippen en/of personen waar LABO vzw haar werking op baseert (Paulo Freire, Augusto Boal, Joanna Macy, ‘popular education’, theater van de onderdrukten, verbindingswerk).

 

Ons aanbod

 • Je werkt en groeit samen met de vaste leden en vrijwilligers van een jong maar gedreven team van sociale laboranten.

 • Je doet boeiende ervaringen en kennis op in de wereld van het vormings-, sociaal-artistiek- en sociaal-cultureel werk.

 • Je krijgt de kans om brede waaier aan nieuwe mensen, organisaties en bewegingen te ontmoeten.

 • Je draagt bij aan een organisatie die op een concrete manier initiatieven ondersteunt en versterkt die bijdragen aan sociale verandering.

 • Je vertoeft op een werkplek waar je jouw creativiteit en sociaal engagement vorm kan geven.

 • Je draait mee in een fijne, flexibele en gezellige werkomgeving.

 • Verloning volgens barema B1b, Paritair comité 329.01, anciënniteit o.b.v. je voorgaande ervaring met een maximum van 5 jaar.

 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques.

 

Sollicitatieprocedure

Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op dinsdag 3 april 2018. Stuur je motivatie en CV naar: sollicitaties@labovzw.be  met als onderwerp “Vacature vorming en vrijwilligers”. De gesprekken gaan door tussen 9 en 13 april.

Wens je meer informatie? Contacteer Jeroen Robbe: jeroen@labovzw.be of 0476/91 64 51

Verantwoordelijke Beleid, Communicatie en Administratie – 70%

LABO vzw is op zoek naar een Verantwoordelijke Beleid, Communicatie en Administratie om het team te versterken. We streven naar een inclusieve en diverse werking en moedigen je aan te solliciteren, ongeacht je gender, genderidentiteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, ziekte of handicap.

 

Hoedanigheid

Het betreft een deeltijdse job van 70%. Je kan 1 dag per week thuiswerken.

 

Duur

Contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel mogelijk.

 

Je taken

 

Beleidswerk

 • Je staat in voor beleidsrapportering (onder andere voortgangsrapporten) en de opstart van een proces van beleidsplanning (in functie van nieuwe beleidsperiode vanaf 2020)

 • Je betrekt het LABO team (kernteam en vrijwilligers) bij de beleidsplanning en streeft daarbij naar een creatief en inclusief proces.

 • Je onderhoudt relevante contacten met de overheid, FOV en SOCIUS.

 • Bij het ontplooien van nieuwe initiatieven tijdens het werkjaar bewaak je de consistentie met het beleidsplan.

 • Je staat in voor de opvolging van de freelancer die rond fondsenwerving en ledenwerking werkt.

 

Communicatie

 • Je staat mee in voor de externe communicatie van LABO vzw (website, sociale media, drukwerk)

 • Nieuwsbrief (eindredactie)

  • Je verzorgt de tweemaandelijkse nieuwsbrief van onze organisatie en van tijd tot tijd een nieuwsflash (via Mailchimp).

  • Je houdt de contactlijst voor de nieuwsbrief up-to-date.

 

Financiële administratie

 • Je bent verantwoordelijk voor opmaak en opvolging van de begroting, en de opmaak van de afrekening.

 • Je volgt bestellingen en betalingen op en klasseert inkomende en uitgaande facturen voor de boekhouding.

 • Je beheert de LABO bankrekening en kassa.

 • Je coördineert de boekhouding met ons boekhoudkantoor.

 • Je staat in voor de loonadministratie en onderhoudt contact met het sociaal secretariaat

 • Je volgt andere personeelsadministratie op (verzekeringen, maaltijdcheques,…).

 • Je bekijkt samen met de verantwoordelijke vrijwilligers welke administratieve taken op termijn kunnen overgedragen worden aan enkele gemotiveerde vaste vrijwilligers.

 

Je profiel

 • Je kan je vinden in de missie en visie van LABO vzw: http://labovzw.be/missievisie.

 • Je kan ervaring aantonen in een of meerdere van de hierboven opgelijste taken.

 • Horizontale besluitvorming en onderlinge samenwerking draag jij  hoog in het vaandel.

 • Je bent bekend met beleidsplanningswerk (omgevingsanalyse, interne evaluatie, stakeholderanalyse, enz.) en je weet collega’s en vrijwilligers mee te motiveren hiervoor.

 • Je hebt goede communicatieve en coördinatievaardigheden.

 • Je kan je flexibel opstellen.

 • Je werkt planmatig en kan om met deadlines.

 • Je hebt een vlotte pen.

 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief.

 • Je functioneert goed zelfstandig maar bent ook een teamspeler.

 • Je staat ervoor open om zo nu en dan uit je comfortzone te stappen.

 • Je wil graag werken in een horizontaal, zelfsturend team.

 

Pluspunten

 • Je bent vertrouwd met de socio-culturele sector.

 • Je bent vertrouwd met het nieuwe decreet voor SCW of minstens bereid om je dit decreet snel eigen te maken.

 • Je getuigt van de kritische geest die we via ons werk in de samenleving willen stimuleren.

 • Je hebt interesse in de andere domeinen van LABO vzw: acties, vormingen, procesbegeleiding, faciliteren, inhoudelijke kennis opdoen rond kritisch burgerschap, sociaal-ecologisch tuinieren, enz.

 • Je bent bekend met basisbegrippen en/of personen waar LABO vzw haar werking op baseert (Paulo Freire, Augusto Boal, Joanna Macy, ‘popular education’, theater van de onderdrukten, verbindingswerk)

 • Actieve kennis van Engels

 

Ons aanbod

 • Je werkt en groeit samen met de vaste leden en vrijwilligers van een jong maar gedreven team van sociale laboranten.

 • Je doet boeiende ervaringen en kennis op in de wereld van het vormings-, sociaal-artistiek- en sociaal-cultureel werk.

 • Je krijgt de kans om veel nieuwe mensen, organisaties en bewegingen te ontmoeten.

 • Je draagt bij aan een organisatie die op een concrete manier initiatieven ondersteunt en versterkt die bijdragen tot sociale verandering.

 • Je vertoeft op een werkplek waar je jouw creativiteit en sociaal engagement vorm kan geven.

 • Je draait mee in een fijne, flexibele en gezellige werkomgeving.

 • Verloning volgens barema B1b, Paritair comité 329.01, anciënniteit o.b.v. je voorgaande ervaring met een maximum van 5 jaar.

 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques.

 

Sollicitatieprocedure

Jouw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op dinsdag 3 april ’18. Stuur je motivatie en CV naar: sollicitaties@labovzw.be  met als onderwerp “Vacature beleid en communicatie”. De gesprekken gaan door tussen 9 en 13 april.

Wens je meer informatie? Contacteer Pieter Baets: pieter@labovzw.be  of 0498/787065