You are here:

TO Boom

Boom van het Theater van de Onderdrukten

Het Theater van de Onderdrukten (TO) omvat een hele reeks werkvormen, die door Braziliaans theatermaker en activist Augusto Boal ontwikkelde gedurende een rijk leven gewijd aan participatief drama en sociale verandering.In zijn boek Aesthetics of the Oppressed gebruikte Boal zelf de metafoor van een boom. Ook na zijn dood blijft de boom nieuwe vruchten voortbrengen.

TO boom (tekening)002 

Allerhande spelen krijgen een belangrijke plaats binnen de TO praktijk. Bijna elke sessie, of het nu gaat om een eenmalige workshop, een repetitie voor een forumtheaterstuk of in een langer traject, begint met een selectie spelen. Spelen helpen om een groep te verbinden, focus op te bouwen, energie te kanaliseren, ons lichaam te de-mechaniseren en zo verder. Er is een grote variatie aan spelen, waardoor je makkelijk kunt inspelen op concrete noden en groepsdynamiek. Het is dan ook geen wonder dat ze een belangrijke plaats innemen in elke workshop.

In Beeldentheater ga je jouw eigen lichaam en dat van andere deelnemers gebruiken om een thema te verkennen. Via verschillende technieken zoals beeldhouwen of spiegelen geef je zo concreet vorm aan wat je voelt bij een situatie. Deze beelden zitten vol informatie. Ze zijn leerrijk net omdat ze zo rijk aan betekenissen zijn. De gecreëerde beelden zijn polysemisch, wat in de praktijk betekent dat soms iedereen er iets anders in gaat zien. Door de verschillende interpretaties naast elkaar te leggen krijgen we een betere kijk op het probleem en vinden we nieuwe sleutels naar oplossingen.

Waar beeldentheater zich vaak in een workshopruimte afspeelt, ga je bij forumtheater werken aan een voorstelling voor publiek. In Forumtheater wordt een vraag gesteld (in de vorm van het mislukken van de protagonist zijn pogingen om een doel te bereiken), waarbij het publiek de dialoog aan gaat over mogelijke alternatieven. Deze dialoog gebeurt echter in eerste instantie niet verbaal, maar door te interveniëren op de scène!

Krantentheater (Newspaper Theatre) gebruikt theater om nieuwsitems te analyseren en te contextualiseren. Vaak bestaat de indruk dat media een neutraal verhaal brengen, maar niets is minder waar. Aan de hand van 11 technieken plaatsen we nieuws in een een ander daglicht.

Regenboog van Verlangens (Rainbow of Desire) en Cop in the Head zijn technieken die ons helpen om te onderzoeken waarom we onze verlangens niet waar kunnen maken. Wat houdt ons tegen? Wat blokkeert ons? Bij Rainbow hebben we meer aandacht voor het inter-relationele aspect, waar we bij Cop in the Head focussen op die boodschappen die we geïnternaliseerd hebben en die ons hinderen, maar die zonder dat we het soms nog beseffen wel een oorsprong buiten onszelf hebben.

Bij Onzichtbaar Theater (Invisible Theatre) ga je de publieke ruimte in. Anders dan bij straattheater blijft het theater onzichtbaar. Omstaanders (het 'publiek') hebben met andere woorden niet door dat er 'rollen' gespeeld worden.

Theater van de Onderdrukten is theater voor sociale verandering. En die verandering zal er niet komen zonder de nodige actie. We kunnen theater gebruiken om concrete acties te versterken, vandaar dat actie een expliciete plaats krijgt in de TO boom.

LABO vzw biedt workshops of uitgebreidere programma's op maat aan die gebruik maken van een of meerdere technieken uit het Theater van de Onderdrukten. Contacteer ons en samen werken we graag een formule op maat uit.

Tree (web)