You are here:

Missie en visie

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=” radius=’8%,8%,0px,0px’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-k403pla0′ id=” custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k403si07′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

 LABO vzw – Beweging voor Kritisch Burgerschap

Kennen en veranderen – dat is ons doel

–Augusto Boal

Wat kunnen we vandaag doen opdat we morgen kunnen doen wat vandaag nog niet mogelijk is?

–Paulo Freire

Visie

Onze geschiedenis toont aan dat belangrijke veranderingen en verwezenlijkingen in onze moderne maatschappij nooit enkel en alleen een gevolg zijn geweest van voortschrijdend inzicht (denk bijvoorbeeld aan de Verlichting, De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, enz.) maar altijd gepaard ging met vormen van collectieve actie en kritisch burgerschap. Of het nu gaat over de afschaffing van de slavernij, de invoering van het algemeen stemrecht, het vrouwenstemrecht, de strijd tegen kolonisering, de bescherming van de rechten minderheden, de bescherming van het leefmilieu of andere vormen van sociale rechtvaardigheid, kritische en georganiseerde burgers lagen altijd mee aan de basis. Meer nog, de vele acties van vaak anonieme burgers hebben doorheen de geschiedenis een cruciale rol gespeeld in het voeden en vormen van de intellectuele en ideologische basis voor onze democratische rechtstaat en blijven tot op de dag van vandaag deze rol vervullen. Zonder kritische burgers geen democratische burgersamenleving. Democratie is nooit een verworvenheid maar blijft altijd een dagelijkse praktijk.

Het is met deze geschiedenis in het achterhoofd dat LABO vzw ijvert voor een samenleving gebaseerd op de principes van kritisch burgerschap in haar relatie tot democratie, sociale en ecologische rechtvaardigheid en solidariteit voorbij grenzen.

Deze samenleving is mogelijk wanneer:

 1. we systemen van onderdrukking bestrijden.
  Om deze visie te realiseren strijden we tegen alle vormen van ongelijkheid en onderdrukking waar dan ook. Systemen van ongelijkheid en onderdrukking werken op elkaar in en versterken elkaar. We strijden tegen hebzucht, verdeeldheid en  machtsconcentratie, gedreven door een beperkte groep
  actoren, die de democratische grondwaarden ondermijnen. Op die manier bouwen we mee naar een alternatief voor een wereld in sociale, politieke, economische en ecologische crisis.
 2. we werken aan een radicale transitie.
  LABO pleit voor een radicale transitie. Deze effent de weg naar een toekomst met een duurzame globale economie in plaats van een focus op tomeloze economische groei die ongelijkheid en onveiligheid vergroot en ten koste gaat van gezondheid, cultuur en sociale vangnetten. In het hart van deze systeemverandering liggen gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid.
 3. we inzetten op kritisch burgerschap.
  Democratie gaat over meer dan verkiezingen. Nog belangrijker is ruimte creëren voor burgers om de samenleving mee vorm te geven. Daarvoor is een brede basis georganiseerde kritische burgers nodig
  die democratische grondwaarden uitdragen, en die zich waar nodig zich verzetten tegen de verzwakking van de democratie. Kritisch burgerschap houdt in dat burgers de wereld kritisch lezen, op
  zoek gaan naar de grondoorzaken van een probleem, een standpunt innemen en overgaan tot sociale actie. LABO vzw ziet iedereen die leeft in een samenleving als burger, ongeacht de legale status of nationaliteit.

Missie

LABO vzw gelooft in de kracht van burgers om de wereld kritisch in vraag te stellen en van onderop te werken aan sociale verandering. Een sterke civiele samenleving houdt in dat burgers georganiseerd zijn en tools ontwikkelen die dienen als hefboom voor verandering. LABO vzw biedt ruimte aan burgers om dat potentieel te verdiepen en samen sociale bewegingen uit te bouwen en te versterken.

We versterken het draagvlak voor sociale verandering door in te zetten op:

1. emancipatorisch vormingswerk.
Ons vormingswerk versterkt burgers om de wereld op een kritische manier te lezen en zo de grondoorzaken van onderdrukking, ongelijkheid en onrechtvaardigheid beter te begrijpen. Vanuit
die analyse verkennen burgers handelingsperspectieven die hen in staat stellen samen te werken aan sociale verandering.

2. het stimuleren van sociale actie.
De wereld begrijpen is een eerste stap, maar verandering veronderstelt sociale actie. We stimuleren sociale actie door begeleiding, training en materiaal ter beschikking te stellen aan actiegroepen. We zetten samen met groepen innovatieve campagnes op.

3. verbinden en versterken van burgers en (actie)groepen.
We zetten in op het verbinden van burgers en van actie- en grassrootsgroepen. LABO zet in op gemeenschapsvorming en het versterken van veerkracht. Op die manier bieden we burgers een
tegengewicht voor isolement, uitsluiting en vervreemding en maken we een duurzaam engagement mogelijk dat niet alleen de samenleving ten goede komt maar ook het individu. We brengen groepen samen rond het verbinden van deelstrijden. Met burgers en groepen bouwen we
aan een gedeelde en breed gedragen maatschappelijke visie.

LABO vzw tracht een weerspiegeling te zijn van de samenleving die we willen zien, door zelf solidariteit, empowerment en participatie in praktijk te brengen, zowel binnen de eigen werking en in relatie met zowel achterban als bondgenoten.
[/av_textblock]

[/av_one_full]