You are here:

Anti-oppression work

Workshop: Introductie tot Anti-Oppression work

De workshop Anti-Oppression is een training die gericht is op het bespreken van het belang van het erkennen en bestrijden van systematische onderdrukking in onze samenleving. Het doel van deze workshop is om de deelnemers bewust te maken van de verschillende vormen van onderdrukking die bestaan, en hoe deze systemen van macht en ongelijkheid ons dagelijks leven beïnvloeden.

Tijdens de workshop wordt er gekeken naar hoe verschillende identiteiten in onze samenleving gecategoriseerd worden en hoe deze categoriseringen kunnen leiden tot discriminatie en onderdrukking.
De workshop biedt ook praktische handvatten om deze vormen van onderdrukking te herkennen en aan te pakken. Er wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je jezelf kunt informeren over onderdrukkende systemen en hoe je hiermee om kunt gaan in persoonlijke en professionele situaties.

Anti-Oppression work is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp van systematische onderdrukking en het begrip van deze kwesties wil vergroten. Het is met name relevant voor professionals die werken met kwetsbare groepen, zoals sociale werkers, leraren en gezondheidswerkers, maar ook voor studenten en activisten die zich willen inzetten voor sociale verandering.

Workshop: Dekoloniale ecologie

De klimaatcrisis is ontstaan in de 15de eeuw, bij het begin van de imperialistische kolonisatie. De oplossingen die Westerse milieu-organisaties naar voren schuiven zijn vaak goed bedoeld, maar houden geen rekening met iedereen. Groepen die lijden onder zowel de ecologische en economische crisis die voortvloeien uit de koloniale periode, worden vaak niet naar hun mening gevraagd. Er wordt geen rekening gehouden met hun kennis en de ervaring. De kolonisatie, aangevuurd door een zoektocht naar winst, bracht veel menselijk leed en ecologische schade. In deze workshop willen we een kritische blik werpen op de manier waarop onze huidige maatschappij is gevormd door kolonialisme en imperialisme, en hoe dit heeft bijgedragen aan de huidige ecologische crisis.

Dekoloniale wandeling

Op 2 mei 2016 deden we een eerste actie rond het koloniale erfgoed in Stad Gent. Aan de vooravond deden we een actie in niet minder dan vijf Vlaamse steden.

Dekolonisering was toen nog niet zo “hot” als het vandaag is. Dat de term dekolonisering vandaag opnieuw zo actueel is, is niet in het minst de verdienste van heel wat actiegroepen getrokken door mensen met een migratieachtergrond het thema hoog op de agenda geplaatst te hebben.

Hand in Hand tegen racisme begon eind 2016 met een campagne rond het thema dekolonisering, die we voluit steunen. In het kader van die campagne besloten we in onze thuisbasis Gent het thema verder uit te diepen, in samenwerking met lokale activisten.

In 2018 organiseerden we op 17 januari een nieuwe actie, deze keer met de suggestie om van de Leopold II-laan de Lumumba-laan te maken. Op de Erfgoeddag organiseerden we de eerste dekoloniale wandeling waarbij sporen van koloniale aanwezigheid worden verkend vanuit een activistische bril.