You are here:

Kritisch Burgerschap

Workshop: Van Verontwaardiging naar Actie

Iedereen geraakt wel eens verontwaardigd bij het ervaren of zien van onrecht, discriminatie, armoede of milieuvervuiling. We worden kwaad, droevig of zelfs bang voor wat komen zal. Soms voelen we ons helemaal leeg van binnen. Met allerlei oefeningen in beeldentheater, populaire educatie en verbindingswerk gaan we in deze workshop aan de slag met deze verontwaardiging.

Hoe kunnen we negatieve gevoelens omzetten in iets positiefs? Hoe blijven we niet bij de pakken zitten? Hoe vertrekken we bij onze persoonlijke ervaringen om maatschappelijke verandering mogelijk te maken? Deze workshop is een opsteker voor iedereen, ook voor de doorwinterde actievoerder.

Workshop: Kritisch Burgerschap voor dummies

Klimaatverandering, de armoede stijgt, de solidariteit binnen onze verzorgingsstaat staat op de helling, werkloosheid stijgt, enz. Oorlogen zijn nog lang de wereld niet uit en machtsmisbruik teelt wierig in zowel het globale Zuiden als het Noorden. Desondanks blijven we in onze contreien vrij passief ten aanzien van al deze wereldproblemen. Onze maatschappij heeft meer kritische burgers nodig om verandering mogelijk te maken.

Met deze workshop gaan we dieper in op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we samen hoe we op democratische wijze verandering kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige realiteit maar er is ook ruimte om te dromen en visie te ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op te stellen. Onder deze vaardigheden horen onder meer democratisch handelen, organisatie skills, actievormen, omgaan met verschillen en conflicthantering.