You are here:

Van Verontwaardiging naar Actie


Van verontwaardiging naar actie

Iedereen geraakt wel eens verontwaardigd bij het ervaren of zien van onrecht, discriminatie, armoede of milieuvervuiling. We worden kwaad, droevig of zelfs bang voor wat komen zal. Soms voelen we ons helemaal leeg van binnen. Met allerlei oefeningen in beeldentheater, populaire educatie en verbindingswerk gaan we in deze workshop aan de slag met deze verontwaardiging.

Hoe kunnen we negatieve gevoelens omzetten in iets positiefs? Hoe blijven we niet bij de pakken zitten? Hoe vertrekken we bij onze persoonlijke ervaringen om maatschappelijke verandering mogelijk te maken? Deze workshop is een opsteker voor iedereen, ook voor de doorwinterde actievoerder!

Van verontwaardeging naar actie

Kritisch burgerschap

Klimaatverandering, de armoede stijgt, de solidariteit binnen onze verzorgingsstaat staat op de helling, werkloosheid stijgt, enz. Oorlogen zijn nog lang de wereld niet uit en machtsmisbruik teelt wierp in zowel het globale Zuiden als het Noorden. Desondanks blijven we in ons land vrij passief ten aanzien van al deze wereldproblemen. Onze maatschappij heeft meer kritische burgers nodig om verandering mogelijk te maken.

Met deze workshop gaan we dieper in op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we samen hoe we op democratische wijze verandering kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige realiteit maar er is ook ruimte om te dromen en visie te ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op te stellen. Onder deze vaardigheden horen onder meer democratisch handelen, organisatie skills, actievormen, omgaan met verschillen en conflicthantering.

 

Actie vormen (Level 1)

Heb je sociale engagement en energie opborrelen, maar je er geen weet mee? Wil je iets doen aan de onrechtvaardigheid die je voelt bij deze wereld maar weet niet wat je eerst moet kiezen? Wil je weten hoe je van een probleem naar een plan kan gaan? Dan is deze vorming actie maken iets voor jou. Hier onderzoeken we welk probleem we willen behandelen en wat dat allemaal wel inhoudt. Ook creëren we een plan van aanpak, waar de al de basis delen van een actie uitwerken. Met deze workshop gaan we dieper in op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we samen hoe we op democratische wijze verandering kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige realiteit maar er is ook ruimte om te dromen en visie te ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op te stellen. Onder deze vaardigheden horen onder meer democratisch handelen, organisatie skills, actievormen, omgaan met verschillen en conflicthantering.

Actie voeren (Level 2)

Hoe maak ik een goede actie? Wat moet ik allemaal weten? Waar hou ik rekening mee? Tijdens deze vorming gaan we dieper in om al wat cruciaal is om een actie effectief uit te kunnen voeren. Deze vorming is dan ook organisatie-en actie afhankelijk. We hanteren een strategische escalatie benadering om stap voor stap te bespreken hoe de actie kan worden gepland en uitgevoerd. Daarnaast behandelen we alle noodzakelijke basiskennis, zoals inzicht in je rechten en de juridische aspecten die relevant zijn voor de situatie.

Werking van de vormingen

De vormingen kunnen chronologisch worden gevolgd: ‘Kritisch Burgerschap’, ‘Actie Vormen’ en ‘Actie Voeren’. Echter, het is ook mogelijk om de vormingen afzonderlijk te volgen, afhankelijk van de behoeften en doelstellingen van de groep. De volgorde van de trainingen is afgestemd op het kennisniveau van de deelnemers.

De vorming ‘Kritisch Burgerschap’ is bedoeld voor deelnemers die niet bekend zijn met het concept.

Als de groep al vertrouwd is met kritisch burgerschap maar nog niet weet welke actie te ondernemen of als het probleem nog te complex is om aan te pakken, kan de training ‘Kritisch Burgerschap’ worden overgeslagen en ‘Actievormen’ gevolgd worden.

Om direct aan ‘Actievoeren’ deel te nemen, is het belangrijk dat de groep goed op de hoogte is van het probleem en welke acties zij willen ondernemen. De groep kan behoefte hebben aan praktische en to-the-point informatie, wat ideaal is voor een Grassrootsorganisatie.