You are here:

Theater van de onderdrukten

“Repeteren voor de werkelijkheid” (een inleidende vorming in ‘theater van de
onderdrukten’)

Onderdrukking vindt plaats wanneer de dialoog vervangen wordt door monoloog.

— Augusto Boal

Theater van de Onderdrukten (TO) verzamelt een reeks participatieve theatertechnieken waarbij deelnemers situaties van onderdrukking uit hun eigen dagelijks leven leren onder ogen zien, in kaart brengen en bestrijden. Het uiteindelijk doel is de deelnemers versterken (‘empowerment’) en een sociale transformatie van de realiteit teweeg brengen.

18dec2012_0055

 

Maatschappelijke verandering staat centraal bij TO. De oorsprong van TO ligt in Brazilië waar theatermaker Augusto Boal op zoek ging naar manieren om theater nauwer te laten aansluiten bij de leefwereld van onderdrukte en gemarginaliseerde groepen. In de jaren die daarop volgden heeft hij zowel inhoudelijk als methodologisch het theater opnieuw uitgevonden. In beeldentheater ontdek je een nieuwe taal, waarbij je leert je lichaam te gebruiken als expressievorm. Je creëert er beelden die dienen als basis voor reflectie en dialoog. In forumtheater krijg je een volgende uitdaging: je kan niet langer toeschouwer zijn, maar wordt uitgenodigd zelf een nieuwe wending te geven aan een stuk waarbij je jou nauw betrokken voelt. Een zoektocht waarbij we samen de voorgestelde oplossingen wikken en wegen.

Bij Regenboog van Verlangens gaan we nog een stapje verder en kijken we naar binnen: welke vormen van onderdrukking hebben we geïnternaliseerd?

Deze en nog een handvol andere theatervormen vormen samen het repertoire van Theater van de Onderdrukten. Zie ‘De TO Boom’ voor een vollediger overzicht. Onderdrukking bestaat in veel soorten en gradaties en dus moet ook een remedie voor die onderdrukking, een emanciperende aanpak, uitblinken in veelzijdigheid. LABO vzw biedt zowel vormingen en workshops aan in Theater van de Onderdrukten als in een specifiek onderdeel. Meer info over de mogelijkheden op eenvoudige vraag. Voorgaande ervaring met theater is niet noodzakelijk!

 

Theater van de Onderdrukten is:

 

Participatief: de muur tussen acteurs en toeschouwers wordt afgebroken en de grens tussen acteurs en regisseur vervaagt.

Democratisch: het creëren van TO is een collectief proces, waarbij alle deelnemers betrokken worden.

Ervaringsgericht: oefeningen zijn ingebed in de dagelijkse realiteit en leefwereld van de deelnemers. We gaan aan de slag met reële confrontaties en vormen van onderdrukking en proberen die om te buigen in een veilige omgeving.

 

Kortom: Theater van de Onderdrukten is geen steriel theater, maar een plek om te repeteren voor de werkelijkheid.

Ook in ons aanbod: workshops in participatorische educatie (methode Paulo Freire), een ervaringsgerichte en groepsgerichte leermethodiek die vertrekt bij de leefwereld van deelnemers.