You are here:

Groepsdynamiek en Teambuilding

LABO vzw ondersteunt groepen van mensen. We doen dit zodat mensen elkaar beter leren kennen, zodat ze naar elkaar toe te groeien, om vertrouwen op te bouwen of om beter te leren samenwerken. We doen niet zomaar aan teambuilding of het versterken van de groepsdynamiek. Onze workshops of groepsbegeleidingen hierin blijven doorspekt van maatschappelijk engagement, participatief en ervaringsgericht leren en kritische burgerzin. 

 

 

 

Groepsdynamiek en Teambuilding

 

Bouwen aan vertrouwen

Info-teambuilding

 

 

 

Bouwen aan vertrouwen

SAM_1225

 

Voor je met een groep aan de slag kan, moet je jou ervan verzekeren dat een korte vormingssessie waarin het werken aan vertrouwen in een groep centraal staat.

 

Vertrouwen is belangrijk voor elke groep, maar met sommige doelgroepen heb je een langere weg te gaan. 

 

 

 

Info-teambuilding

 

SAM_1203Deze teambuildingssessie vormt de ideale activiteit voor je personeels- en of evaluatiedag. Door allerhande ludieke en spelende oefeningen brengen we je team dichter bij elkaar. We combineren deze speelsgewijze aanpak met een iets diepgaandere inhoud. Deze inhoud kan gericht zijn op de realiteit van de werkomgeving waarbij er wordt ingezoomd op bijvoorbeeld samenwerking, toekomstperspectieven, uitdagingen…  maar het kan ook volledig andere thema’s inhouden waardoor je de hedendaagse realiteit met andere ogen leert bekijken. Hoe staat jouw organisatie tegenover het thema inclusie of klimaatsverandering? Wat vinden jullie van discriminatie of pesten op de werkvloer? Hoe belangrijk is taal eigenlijk wel voor onze organisatie en hoe kunnen we ook anderstaligen betrekken bij onze werking. Deze of andere maatschappelijke thema’s kunnen betrokken worden bij de info-teambuilding.

 

 

hoe het praktisch in zijn werk gaat