You are here:

Groepsdynamiek en Teambuilding

LABO vzw stelt zich ten doel om groepen mensen te ondersteunen bij het versterken van hun groepsband. Onze activiteiten zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen, het bevorderen van samenwerking en het bevorderen van kritische burgerzin. We bieden workshops en groepsbegeleidingen die ervaringsgericht leren en maatschappelijke betrokkenheid bevorderen. Onze activiteiten hebben als doel om mensen te helpen elkaar beter te leren kennen, zodat de groepsbanden versterkt worden.

 

Workshop: Collectief leiderschap

“Strong people don’t need strong leaders” is een bekende quote van Ella Baker, een Afro-Amerikaanse mensenrechtenactivist. Wat betekent het om een leider te zijn? Denk je aan een sterke leider of aan de basis die waarop ze steunen? In deze workshop denken we na over de betekenis van collectief leiderschap.

Workshop: Teambuilding

Deze teambuildingssessie vormt de ideale activiteit voor je personeels- of evaluatiedag. Door allerhande ludieke en spelende oefeningen brengen we je team dichter bij elkaar. We combineren deze speelsgewijze aanpak met een iets diepgaandere inhoud. Deze inhoud kan gericht zijn op de realiteit van de werkomgeving waarbij er wordt ingezoomd op bijvoorbeeld samenwerking, toekomstperspectieven, uitdagingen… maar het kan ook volledig andere thema’s inhouden waardoor je de hedendaagse realiteit met andere ogen leert bekijken. Hoe staat jouw organisatie tegenover het thema inclusie of klimaatverandering? Wat vinden jullie van discriminatie of pesten op de werkvloer? Hoe belangrijk is taal eigenlijk wel voor onze organisatie en hoe kunnen we ook anderstaligen betrekken bij onze werking. Deze of andere maatschappelijke thema’s kunnen betrokken worden bij de info-teambuilding.