You are here:

Thema’s

LABO vzw legt vooral de nadruk op haar methodologische aanpak, waarmee we individuen en groepen willen aanzetten tot kritisch denken en handelen. Toch hebben onze medewerkers specifieke expertise in enkele concrete thema’s.

We horen graag met welke thema’s jullie bezig zijn en zijn altijd geïnteresseerd ons werkveld uit te breiden.

Huidige thema’s waarrond al gewerkt werd door onze medewerkers

  • Globalisering
  • Milieu en natuur
  • Duurzame landbouw
  • Klimaatrechtvaardigheid en klimaatsverandering
  • Interculturaliteit, intergenerationaliteit en contextualiteit – Interculturele communicatie – migratie
  • Interculturele milieu- en natuureducatie
  • Transitie en innerlijke transitie
  • Taal en meertaligheid
  • Erfgoed

Talen

Onze medewerkers kunnen op dit moment onze workshops aanbieden in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans en Turks. We zijn altijd geïnteresseerd om onze workshops ook in andere talen aan te bieden via vertalers of freelance medewerkers. Sowieso hebben we altijd bijzondere aandacht voor de meertaligheid van de deelnemers.