You are here:

Theater van de onderdrukten

Theater van de Onderdrukten verzamelt een reeks participatieve theatertechnieken waarbij deelnemers situaties van onderdrukking uit hun eigen dagelijks leven leren onder ogen zien, in kaart brengen en bestrijden. Het uiteindelijke doel is de deelnemers versterken (empowerment) en een sociale transformatie van de realiteit teweegbrengen.

 

Workshop: Beeldentheater

Standaard workshop: “De kracht van Beeldentheater”. Een methodologische verkenning van deze tak van het Theater van de Onderdrukten. Beschrijving: “Samen verkennen we beeldentheater, een van de werkvormen uit het Theater van de Onderdrukten. We creëren statische beelden waarin we ons lichaam leren gebruiken om uit te drukken hoe we over een thema denken. Nadien dynamiseren we de beelden als een opstapje naar heuse scènes. Beeldentheater is een krachtige methodiek om onrecht of uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden te analyseren. Maar we verbeelden ook verandering. Daarin ligt de kracht van beeldentheater: het helpt ons in de zoektocht naar creatieve uitwegen en oplossingen.”

Workshop: Inspringtheater

Een methodiek waarbij een probleem (crisis, onderdrukking, situatie van onrecht) wordt voorgelegd aan een publiek in de vorm van een (reeks) scène'(s). Het stuk eindigt met een mislukking voor de protagonist (onderdrukker, hoofdrolspeler), die weliswaar de strijd aanbond met de antagonist (onderdrukker) maar uiteindelijk het onderspit moet delven. Op dit moment is er dialoog met het publiek, geleid door de ‘joker’ (soort facilitator binnen TO), waarna het stuk opnieuw begint en het publiek de scène kan stoppen om met een interventie iets anders te proberen.

LABO vzw ondersteunt ook organisaties en groepen die zelf ook aan de slag willen gaan met een theaterstuk.