Zonder dialoog is er geen communicatie, en zonder communicatie, kan er geen echte educatie zijn.

Paulo Freire