Het meeste leren is niet het resultaat van strikt onderwijs. Het is eerder de uitkomst van ongehinderde participatie in een zinvolle omgeving.

Ivan Illich, Oostenrijkse priester, auteur van o.a. "Deschooling Society"