De prijs van een succesvolle aanval is een constructief alternatief."

Saul Alinksy, Amerikaanse community organizer