De prijs van een succesvolle aanval is een constructief alternatief.

Saul Alinksy, Amerikaanse community organizer