Leiders die niet in dialoog gaan, maar hun beslissingen doordrukken, organiseren het volk niet. Ze manipuleren het volk. Ze bevrijden noch zijn ze bevrijd: ze onderdrukken.

Paulo Freire, belangrijke inspiratiebron voor LABO