You are here:

Archief quote van de week

Voer voor inspiratie!

"Wat je voor ons doet, zonder ons te betrekken, dat doe je tegen ons." (Gandhi)

"Vrijheid die gegeven moet worden, houdt op vrijheid te zijn." Marie Louise Berneri

Lila Watson

Burger is niet wie leeft in een samenleving, maar wie haar transformeert.

Augusto Boal

 “Washing one’s hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral.” #Gaza #Solidariteit
Paulo Freire

De mens wordt vrij geboren en toch ligt hij overal aan ketenen.
Rousseau

Leiders die niet in dialoog gaan, maar hun beslissingen doordrukken, organiseren het volk niet. Ze manipuleren het volk. Ze bevrijden noch zijn ze bevrijd: ze onderdrukken.
Paulo Freire

Het verlangen naar vrijheid kan verdrukt worden, het kan verdwijnen uit het bewustzijn van het individu; maar zelfs dan houdt het niet op verder te bestaan als een potentialiteit.
Erich Fromm

Etienne de laBoétie

De prijs van een succesvolle aanval is een constructief alternatief
Saul Alinksy

Kennis is slechts een gerucht, tot het in je spieren zit.
Spreekwoord uit Papoea Nieuw Guinea

Hector Aristizábal

"In theater ontdekken we tot meer in staat te zijn dan we dachten."

Augusto Boal

Afstand nemen van de strijd tussen machtigen en machtelozen, betekent partij kiezen voor de machtigen – niet neutraal zijn.
Paulo Freire

Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt tot alles wat we nu kennen en begrijpen, terwijl verbeelding de hele wereld omarmt.
Albert Einstein

Theater is een vorm van kennis. Het moet en kan ook een middel zijn om de samenleving te veranderen. Theater helpt ons om een eigen toekomst uit te bouwen, in plaats van erop te wachten.
Augusto Boal

We need more popular education to build the movements for climate justice.
Naomi Klein

Het meeste leren is niet het resultaat van strikt onderwijs. Het is eerder de uitkomst van ongehinderde participatie in een zinvolle omgeving.
Ivan Illich

Zonder dialoog is er geen communicatie, en zonder communicatie, kan er geen echte educatie zijn.
Paulo Freire