You are here:

Anders Leren

Ervaringsgericht, participatief en interactief. Zo zou je in het kort ons aanbod van Anders Leren kunnen omschrijven. We bieden een verfrissende en emanciperende kijk op 'leren' aan jeugdwerkers, leerkrachten, huiswerkbegeleiders, taalleerkrachten, vormingsmedewerkers, enz. Onze grote inspirator is Paulo Freire die ons bijbracht dat we leren om te veranderen!

 

 

 

Workshops in Anders Leren

 

In het spoor van Freire – participatieve vormingstechnieken

Participatieve en ervaringsgerichte lesmethodieken

Theorie van de sociale transformatie

 

 

In het spoor van Freire – participatieve vormingstechnieken

 

Evaluatie methodeHoewel de geest van Paulo Freire een rode draad vormt door ons volledige aanbod, vinden we het toch belangrijk ook een specifieke workshop aan te bieden die een korte maar pittige introductie geeft tot het denken van Freire en de 'popular education' praktijk die hieruit is ontstaan.

 

Onze vormingen zijn participatief omdat ze zo zijn opgebouwd dat de drempel niet alleen zeer laag is, maar ook dat deelnemers actief gestimuleerd en geprikkeld worden om vanuit hun eigen ervaringen bij te dragen. Tijdens deze vorming reiken we je concrete tools aan om een workshop vanuit je groep te laten vertrekken en geven tips voor facilitatoren die het maximum uit zowel een groep als individuele leden willen halen, met respect voor ieders grenzen.

 

 

Participatieve en ervaringsgerichte lesmethodieken

 

(voor leerkrachten en vormingsmedewerkers)

 

 

SAM_1845Zowel in het onderwijs als in de volwasseneducatie blijven lesgevers of vormingsmedewerkers nog al te vaak steken in klassieke lesgeefmethoden. Met enkele creatieve maar eenvoudige en snel uitgewerkte ‘tools’ kan je hier al gauw verandering in brengen. Door in je lessen of vormingen vooral te vertrekken vanuit de ervaring van de studenten of deelnemers of door meer in te zetten op lichaamsbeweging, alternatief ruimtegebruik of concrete cases raak je al een heel eind verder met je lessen of vormingswerk.

 

Verder gaat deze workshop dieper in op de verhouding lesgever en student. Met participatieve lesmethodieken leren we als lesgever vooral ‘samen’ met de studenten en gaan we in groep op zoek naar gemeenschappelijke kennis en praktijkervaring. Opwarmers, procesbewaking en regelmatige evaluaties zijn hiervoor cruciaal om dit tot een goed einde te brengen. Deze workshop is zowel geschikt voor praktijkgerichte als de meer theoretische educatie.

 

“ Vzw Labo brengt je terug naar de wortels van het emancipatorisch vormingswerk en doet dit vanuit ongerept enthousiasme.” (Elisabeth, Vormingplus Gent-Eeklo)

 

Theorie van de sociale transformatie

 

Deze vormingscyclus geeft je inzicht in de ideeën die aan de basis liggen van het werk van onder meer Paulo Freire, Augusto Boal, Saul Alinsky.

 

Tegen onze gewoonte in begint de cyclus met een klassieke 'lezing' waarin systematisch het werk van deze grootmeesters in sociale transformatie wordt uiteengezet. LABO vzw zou echter LABO vzw zijn als ook het concept klassieke lezing geen interactieve neus zou worden gezet. Kom en ontdek zelf hoe!

 

paulofreire

 

 

Begin beter te leren