You are here:

Actiehandleidingen

Handleidingen voor (directe) actie en burgerlijke ongehoorzaamheid#ActionSpeaksLouderThanWords

Een goed voorbereide activist/kritische burger is er een handvol waard. Minstens sinds de burgerrechtenbewegingen in de jaren '60 in de Verenigde Staten werd hard ingezet op het trainen van burgers om op te komen voor hun rechten via directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid. Vijftig jaar geleden, op 4 april 1968, stierf Martin Luther King Jr., zonder twijfel het bekendste gezicht van die burgerrechtenbeweging. Vijftig jaar later blijft de strijd die hij met zijn medestanders voerde even relevant. Om jezelf of jouw groep een duwtje in de rug te geven, delen we hier enkele inspirerende actiehandleidingen die voor ons nuttig waren en zijn bij het voorbereiden van acties en campagnes.

Veel van deze handleidingen zijn elders moeilijk of niet meer te vinden. Wanneer ze wel nog online staan, plaatsen we graag een link naar de originele kopie.

Algemeen (work in progress – updates volgen!)

Direct Action – A Handbook

Taal: Engels
PDF-versie: direct_action_a_handbook
Een korte gids van 40 pagina's die je begeleidt langs enkele basisvragen en ook meer gespecialiseerde info bij het opzetten van acties. Van 'actierollen' over 'persoonlijke veiligheid' tot 'blokkadetechnieken'. Voor een korte introductie, is dit een goede plek om te starten!

A Civilian's Guide to Direct Action (Crimethinc)

Taal: Engels
PDF-versie: direct_action_guide (crimethinc)

Een zeer basic maar degelijke introductie, die begint met het ontkrachten van veel gehoorde bezwaren tegen het gebruik van directe actie om vervolgens de eerste stappen voor je overgaat op directe actie op een rijtje te zetten.

Een van de eerste handboeken voor activisten, verschenen in 1964.

Gespecialiseerde handleidingen (work in progress – updates volgen!)

  • Blokkade acties

Delia Smith's Basic Blockading

PDF-versie: basic-blockading

  • EHBA (Eerste Hulp Bij Acties)

An Activist's Guide to Basic First Aid

PDF-versie: activist-guide-to-first-aid

Wat draag je beter wel of niet op een actie? Wat doe je als je met pepper spray of traangas geconfronteerd wordt? Twintig pagina's boordevol handige tips van het Black Cross Health Collective uit Portland!

  • Binnenkort meer!