You are here:

Actief burgerschap?

De term ‘actief burgerschap’ hoor je tegenwoordig overal. Binnen de sociaal-culturele sector vormt ‘maatschappelijke activering’ één van de vier hoofdfuncties. Het GO-onderwijs heeft ‘actief burgerschap’ uitgeroepen tot het thema van 2013. Het Europese Youth in Action programma stelt ‘actief burgerschap’ centraal in haar acties. Met Labo vzw willen we nog verder gaan. Maar eerst moeten we het discours rond ‘actief burgerschap’ ook kritisch in vraag durven stellen. Wat impliceert actief burgerschap? En sluit het gebruik van de term ‘burgerschap’ ook uit? Want wie of wat is een goede burger? En getuigt burgerlijke ongehoorzaamheid ook van actief burgerschap?

 

 

We vragen ons af of het mogelijk is van ‘actief burgerschap’ naar ‘kritisch wereldburgerschap’ te gaan. Waar kritisch verder gaat dan wat er vanuit de maatschappij van de actieve burger verwacht wordt. Zo worden we verwacht om te recycleren, maar wordt er ook van ons verwacht om te consuminderen of anders te gaan consumeren? Met het concept  wereldburgerschap willen we vooral duidelijk maken dat burgerschap voorbij gaat aan de landsgrenzen en aan het kaartje of het chipje dat bepaalt dat je burger bent van één stad, één land of een Europese Unie. Wereldburgerschap gaat uit van het idee dat elk mens op deze aarde gelijk is en gelijke rechten heeft tot participatie.

Met workshops rond kritisch burgerschap willen we deelnemers aanzetten tot kritisch burgerschap, niet alleen door te inspireren, maar ook door tools aan te reiken die kritisch burgerschap effectief waar maken en in daden omzet. Hier speelt empowerment een belangrijke rol waarbij in het educatief proces dan ook specifiek op wordt ingezet.