Theater van de Onderdrukten verzamelt een reeks participatieve theatertechnieken waarbij deelnemers situaties van onderdrukking uit hun eigen dagelijks leven leren onder ogen zien, in kaart brengen en bestrijden. Het uiteindelijk doel is de deelnemers versterken (empowerment) en een sociale transformatie van de realiteit teweeg brengen.

Workshops in Theater van de Onderdrukten

  • Beeldentheater
  • Krantentheater
  • Rainbow of Desire
  • Forumtheater

Beeldentheater (Image Theatre)

Je wil een groep situaties van onrecht of onderdrukking laten verkennen? Je hebt interesse in een creatieve leermethode? Of je wil graag kennis maken met het participatieve theater van Augusto Boal? Dan is deze workshop iets voor jou!

We verkennen samen beeldentheater, een van de werkvormen uit het Theater van de Onderdrukten. We creëren statische beelden waarin we ons lichaam leren gebruiken om uit te drukken hoe we over een thema denken. Nadien dynamiseren we de beelden als een opstapje naar heuse scènes.

Beeldentheater is een krachtige methodiek om onrecht of uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden te analyseren. Maar we verbeelden ook verandering. Daarin ligt de kracht van beeldentheater: het helpt ons in de zoektocht naar creatieve uitwegen en oplossingen.

“Met deze vorming heb ik het gevoel dat het Theater van de Onderdrukten eindelijk grip krijgt op ons sociaal werkveld. Ik heb lang op een dergelijk doordacht en doorleefd initiatief gewacht.” (Tijs, Groep INTRO)

“De begeleiders van LABO vzw gaan zorgzaam om met het leerproces in groep. Dat maakt de workshops voor iedereen geschikt, zelfs voor mensen met theatervrees.” (Mieke, Uit De Marge)

Krantentheater (Newspaper Theatre)

Participatief werken rond media, maatschappij en macht

Augusto Boal ontwikkelde niet minder dan 11 technieken die helpen om mediaberichtgeving kritisch in vraag te stellen en te analyseren. Vaak hoor je het nog als een gezagsargument: ‘maar het stond gisteren in de krant!’ In deze workshop problematiseren we hoe de actualiteit in kranten of tijdschriften aan bod komt.

Via Boal’s technieken leggen we ideologische keuzes bloot en achterhalen we wat verborgen zit achter vlotte koppen en schreeuwende beelden. We helpen deelnemers een kritische blik te ontwikkelen maar we laten hen vooral zelf hun oordeel vormen.

Rainbow of Desire

Wat als de politie haar kazerne heeft verlaten en zich heeft gevestigd in je hoofd?

Toen Braziliaans theatermaker Augusto Boal in Europa terecht kwam tijdens zijn ballingschap, stelde hij vast dat onderdrukking hier heel andere vormen aanneemt dan hij diegene die het meest zichtbaar waren in Latijns-Amerika. Communicatieproblemen, stress, depressie… Het zijn maar enkele van de problemen waar hij in Europa op botste.

Zoals steeds heeft Boal zijn werkvormen aangepast aan de context waarin hij terecht kwam. Tijdens zijn verblijf in Europa ontwikkelde hij Rainbow of Desire, en Cop in the Head. Het is belangrijk aan te geven dat het hier niet gaat om therapie. Toch zal wie deelneemt de werkvorm vaak als therapeutisch ervaringen. We leren onze drijfveren en blokkades beter kennen en slagen er zo in om ze gericht tegen te gaan.

Forumtheater

Forumtheater is wellicht de bekendste werkvorm van Augusto Boal’s Theater van de Onderdrukten. In een forumtheatervoorstelling worden toe-schouwers geactiveerd tot doe-schouwers waarbij ze inspringen om de protagonisten te helpen.

In deze vorming krijg je de basis mee van forumtheater.

LABO vzw ondersteunt ook organisaties en groepen die zelf ook aan de slag willen gaan met een forumtheaterstuk. We kunnen mee het project uitwerken, de repetities begeleiden, het stuk regisseren en ook ‘jokeren’ tijdens een forumtheatervoorstelling.