Op deze pagina vind je zowel de tarieven voor de vormingen als de procedure om een workshop aan te vragen.

1) Prijzen workshops
2) Hoe bestellen?
3) Annuleringsbeleid
4) Geen geld?

1) Tarieven workshops

LABO vzw hanteert tarieven volgens glijdende schaal op basis van het solidariteitsprincipe. We moedigen grotere of kapitaalkrachtige organisaties aan om onze hogere tarieven (of zelfs meer) te betalen zodat we ons werk ook kunnen doen voor groepen en bewegingen zonder middelen.

a) Vast aanbod: € 60 tot € 100 per uur.
b) Korte workshops (van minder dan 2 u.) € 80 tot € 120 per uur.
c) Procesbegeleiding: € 80 tot € 120 per uur.
d) Workshops op maat: € 80 tot € 120 per uur.
+ Vervoersonkosten: € 20 per trainer.
+ Extra trainer* € 40 per trainer per uur

*Afhankelijk van de grootte van de groep en/of de intensiteit van de workshop/proces geven we onze workshops in overleg met meer dan één trainer. Bovenstaande tarieven (a t/m d) gaan uit van de aanwezigheid van één trainer.

2) Hoe bestellen?

2.1 Je neemt best eerst contact op per mail of per telefoon. 

2.2 Voorafgaand aan de eigenlijke cursus moeten we ook verder afspreken:

a) Voor korte workshops (minder dan 2 u.) verkiezen we telefonisch overleg (indien mogelijk).

b) Voor alle andere vormingen (meer dan 2 u.)

  • kunnen we ook telefonisch afspreken;
  • of kan je gratis afspraken komen maken op ons kantoor;
  • of kunnen wij naar jou toekomen voor € 50 per uur voor persoonlijk overleg. (Een voorbereidend overleg op verplaatsing wordt sowieso gefactureerd.)

3) Annuleringsbeleid

Goede afspraken maken goede vrienden. Moet je om de één of andere reden een workshop afzeggen, verwittig ons zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, hoe meer het je kan kosten:

a) 2 of meer weken vóór de workshop? Gratis.
b) Tussen de 2 weken en 48 u. vóór de cursus? Je betaalt 50% van het bedrag.
c) Binnen de 48 u. vóór de vorming? Je betaalt het volledige bedrag.

4) Geen geld? 

Organisaties, bewegingen of groepen zonder middelen worden aangemoedigd om ons sowieso te contacteren. Wanneer het opzet van je vraag past binnen onze missie, visie en vormingsdoelstellingen en we bezitten de nodige capaciteit dan gaan we er graag op in. We zijn dus als organisatie ook bereid om ons belangeloos in te zetten.

Zet de eerste stap en neem contact op