Leerkrachten of vormingswerker met interesse in kritisch burgerschap?

Inzetten op kritisch burgerschap is een speerpunt van onze werking. Maar we beseffen dat vragen over burgerschap ook in het onderwijs leven. Wat bedoelen we met kritisch burgerschap? Op welke manier kan je rond dat burgerschap werken in de klas? Hoe scherp je de vaardigheden van leerlingen aan? We willen de komende tijd nieuwe manieren verkennen om hierover op een laagdrempelige manier uit te wisselen. Een eerste poging is via deze nieuwe facebookgroep die gericht is op alle onderwijzers, jeugdwerkers en vormingswerkers met interesse in het thema. In de groep kunnen vragen gesteld worden en werkvormen en lespakketten uitgewisseld.

We realiseren ons dat facebook een commercieel bedrijf is en wellicht niet voor iedereen een wenselijk platform. We staan open voor alle suggesties, maar zien dat dit dan ook als een eerste stap.